Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Tallrik och bestick.

Över 200 arbetsolycksfall inträffar inom restaurangbranschen varje månad – vassa arbetsredskap, snubbelolyckor och tunga laster är de vanligaste orsakerna

18.6.2024

Anställda i ett restaurangkök utsätts för många olika risker samtidigt: de arbetar i ett trångt utrymme med vassa arbetsredskap och het utrustning, samtidigt som de måste arbeta snabbt och noggrant. God planering och utbildning är nyckeln till att förbättra säkerheten i arbetet.

Enligt statistik från Fennia och Olycksfallsförsäkringscentralen orsakas de flesta olycksfall inom restaurangbranschen av vårdslös hantering av vassa föremål som till exempel knivar. Lyft av tunga föremål som avfallskärl, varor och bord samt sammanstötningar och snubbelolyckor när man rör sig orsakar också många olycksfall.

Enligt Petteri Sistonen, chef för riskhanteringstjänster på Fennia, är den vanligaste orsaken till arbetsolycksfall en arbetssäkerhetskultur där arbetssäkerhet ses som något snävt och olycksfall anses vara en del av arbetet. Med god planering och försiktighet skulle många skador lätt kunna förhindras, men å andra sidan spelar resurserna och arbetsmängden också en viktig roll för säkerheten i arbetet.

– En av de största utmaningarna och riskerna för en restaurang är brådska. Maten måste tillagas och serveras snabbt och under press eftersom mattiderna ofta är desamma, men å andra sidan kan det vara svårt för en restaurang att förutse dagens efterfrågan, säger Sistonen.

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralen inträffar varje år cirka 2 700 arbetsplatsolyckor inom hotell- och restaurangbranschen. Siffrorna var ännu högre före coronarestriktionerna 2020 och 2021, men restriktionerna ledde till kraftigt minskad sysselsättning i branschen och därmed också färre arbetsolycksfall.

Efter 2021 har sysselsättningen och antalet arbetsolycksfall i branschen börjat öka igen, men antalet har förblivit klart lägre än före coronarestriktionerna, åtminstone för tillfället.

Säkerheten bör integreras i planeringen av restaurangarbetet

De vanligaste olycksfallen i restaurangkök inträffar antingen vid hantering av knivar eller vid lyft av varor. Sår eller brännskador på händerna är typiska skador inom restaurangbranschen.

– Man använder till exempel fel arbetsredskap eller använder arbetsredskapet på ett felaktigt sätt, lyfter tunga föremål och tar ut heta maträtter ur ugnen, allt i all hast, förklarar Sistonen.

De flesta arbetsolycksfall är lindriga och kräver bara ett par dagars sjukfrånvaro, om ens det. Sistonen påpekar dock att i en hektisk arbetsmiljö kan även en kort frånvaro leda till en negativ spiral.

– När en ordinarie medarbetare oväntat måste vara borta från arbetet innebär det en ännu mer hektisk och påfrestande arbetsdag för kollegorna, även om en inhoppare finns tillgänglig. Det har varit mycket publicitet kring bristen på arbetskraft inom restaurangbranschen, då många bytte jobb i samband med coronarestriktionerna. Bristen på arbetskraft gör det naturligtvis ännu svårare att förbättra säkerheten i arbetet.

De allvarligaste arbetsolycksfallen inträffar när man rör sig, precis som i nästan alla andra branscher. Hälften av de olycksfall som orsakat mer än en månads sjukfrånvaro har inträffat i samband med att arbetstagaren rört sig och snubblat över ett föremål på golvet, halkat på matavfall eller fett på golvet eller stött emot något.

– Köket kan vara ganska trångt på många restauranger. Det är till exempel inte säkert att den gamla byggnaden där man har öppnat en restaurang är utformad för modern restaurangverksamhet. I planeringen av arbetet kan man också ha betonat effektivt och snabbt arbete på bekostnad av säkerheten. Det kan innebära trånga passager och opraktiska arbetsytor. Vid sidan av säkerheten kan man också ha varit tvungen att kompromissa med ergonomin.

Sistonen betonar att man inte ska nöja sig med en riskfylld arbetsmiljö.

– Det går inte att komma ifrån att man i köket och matsalen ofta måste lyfta varma, tunga föremål och kärl i trånga utrymmen i all hast. Det är därför viktigt att lyften görs på rätt sätt och vid behov tillsammans med en kollega, och att arbetsrytmen planeras tillsammans i arbetsgemenskapen. När det är möjligt bör bäravstånden minimeras genom att använda skjutvagnar.

Arbetsolycksfall inom hotell- och restaurangverksamhet 2019–2023

Antalet arbetsolycksfall inom hotell- och restaurangverksamhet minskade tydligt i och med coronarestriktionerna. Antalet arbetsolycksfall har ökat sedan dess, men antalet ligger ännu inte på samma nivå som före coronapandemin. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Antalet arbetsolycksfall inom hotell- och restaurangverksamhet minskade tydligt i och med coronarestriktionerna. Antalet arbetsolycksfall har ökat sedan dess, men antalet ligger ännu inte på samma nivå som före coronapandemin. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

De vanligaste skadesätten inom hotell- och restaurangbranschen 2023

Inom hotell- och restaurangbranschen är den främsta orsaken till arbetsolycksfall skärande och vassa föremål, till exempel knivar. Snubbelolyckor, fall och sammanstötningar orsakar också många arbetsolycksfall och är ofta orsaken till de allvarligaste arbetsolycksfallen. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Inom hotell- och restaurangbranschen är den främsta orsaken till arbetsolycksfall skärande och vassa föremål, till exempel knivar. Snubbelolyckor, fall och sammanstötningar orsakar också många arbetsolycksfall och är ofta orsaken till de allvarligaste arbetsolycksfallen. Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Säkerhet i arbetet är ett smidigt, samarbetsinriktat arbete

Att driva en restaurang, särskilt under rusningstid, är ett noggrant teamarbete och kräver en rad olika färdigheter. Situationerna kan förändras snabbt, vilket ökar risken för att något ska hända. För att förbättra säkerheten i arbetet krävs att restaurangpersonalen samarbetar.

‒ De mest effektiva lösningarna för att utveckla en arbetssäkerhetskultur skapas bäst i samarbete. Om hela teamet tänker på säkerheten i restaurangarbetet förbättras samtidigt arbetets smidighet och effektivitet. Engagemang ökar också ofta arbetstagarnas vilja att prioritera sin egen och andras säkerhet. På samma sätt är det ofta så att säkerhetsföreskrifter som dikteras från annat håll inte tillämpas i praktiken.

Enligt Sistonen är ledning av köksarbetet en särskilt viktig säkerhetsfaktor för att undvika rusning i köket.

Säkerheten inom restaurangbranschen börjar ofta med att utveckla och förändra arbetsrutinerna. Här behövs alla medarbetare som känner till arbetsutrymmet bäst.

– Till exempel tydliga roller, arbetsinstruktioner och rutiner för förberedelse av måltiderna lindrar känslan av stress. Bara det att förvara och organisera arbetsredskapen enligt gemensamt överenskomna regler gör arbetet smidigare.

Sistonen påpekar att det är värt att systematiskt samla in tillbud och säkerhetsobservationer, eftersom de gör det möjligt att lära sig och rätta till saker innan ett olycksfall inträffar.

FöretagandeArbetarskyddFörsäkringar för företagFörsäkringar för arbetstagareFörsäkringar för företagareMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor