Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Omkörningar orsakar allvarliga tillbud och hundratals trafikskador varje år
Bilar.

Omkörningar orsakar allvarliga tillbud och hundratals trafikskador varje år

13.6.2024

Antalet omkörningsskador är högre på sommaren än under andra årstider. Under sommarmånaderna ökar trafikvolymerna och på riksvägarna finns också långsammare fordon. Även om omkörningsskador utgör en liten del av alla trafikskador är risken för en allvarligare olycka hög. Många omkörningar sker i hög hastighet och i strid med trafikreglerna.

Enligt statistik från Institutet för Olycksinformation orsakar omkörningar cirka 400 egendoms- och personskador varje år. Drygt hälften av skadorna inträffar i tätorter. De flesta skador inträffar under dagtid på torra och bara vägar.

Antalet har ökat något under de senaste åren, även om antalet omkörningsskador enligt Fennias egen statistik minskade något 2023 jämfört med året innan.

Drygt hälften av alla omkörningsskador inträffar på glesbygden och resten i tätorter. Fler personskador inträffar på glesbygden. Antalet omkörningsskador på parkeringsområden ökar stadigt.

Något fler omkörningsskador inträffar under sommaren än under andra årstider, även om enskilda vintermånader kan sticka ut i statistiken under olika år. Under sommarmånaderna finns fler fordon i trafiken och trafikvolymerna är högre, särskilt utanför Nyland. På riksvägarna finns också fler långsammare fordon, till exempel husbilar och traktorer.

En trafikskada är en skada som skadevållaren orsakat på andra trafikanter. Siffrorna omfattar inte kaskoskador, till exempel situationer där en bil kör av vägen under en omkörning.

Med ett genomsnitt på 90 000 trafik- och personskador per år är andelen skador som orsakas av omkörningar mycket liten.

Mira Heikkinen, servicechef för fordonsskador på Fennia, påpekar att även om antalet omkörningsskador är relativt lågt är risken för en allvarligare olycka hög.

– Speciellt på riksvägarna är hastigheterna höga och omkörningssituationerna kan vara oväntade, särskilt under rusningstiderna.

Antalet skador baseras på statistik som Institutet för Olycksinformation samlar in från försäkringsbolagen och i det beaktas skador där skadetypen definieras som omkörning eller dubbel omkörning. Antalet inkluderar till exempel inte filbyten eller sidokollisioner.

Skador orsakade av omkörningar per månad 2017–2022

Sommarmånaderna sticker ut något i statistiken över omkörningsskador. Detta beror främst på det ökade antalet fordon och den ökade trafiken. Källa: OTI:s Trafikskaderapport

Sommarmånaderna sticker ut något i statistiken över omkörningsskador. Detta beror främst på det ökade antalet fordon och den ökade trafiken. Källa: OTI:s Trafikskaderapport

Plats och förhållanden för trafikskador på grund av omkörningar 2017–2022

Drygt hälften av skadorna inträffar i tätorter, men antalet personskador framhävs på glesbygden, där hastigheterna ofta är högre. De flesta trafikskador inträffar på torra vägar under dagtid. Källa: OTI:s Trafikskaderapport

Drygt hälften av skadorna inträffar i tätorter, men antalet personskador framhävs på glesbygden, där hastigheterna ofta är högre. De flesta trafikskador inträffar på torra vägar under dagtid. Källa: OTI:s Trafikskaderapport

Många omkörningar är onödiga

Enligt Heikkinen skulle de flesta skador som orsakas av omkörningar kunna undvikas med försiktighet. Ett beklagligt antal omkörningar är också helt onödiga.

– I omkörningssituationer är det i allmänhet alltid värt att bedöma om omkörningen är nödvändig och säker för alla inblandade parter. Det är sällan bra att ha bråttom, eftersom det knappt sparar någon tid, påpekar Heikkinen.

– Vid omkörning ska du alltid noggrant bedöma om det finns tillräckligt med utrymme och tid i trafiken för att köra om. Att köra om även ett långsammare fordon kan kräva förvånansvärt mycket utrymme och det är inte tillåtet att köra för fort ens vid omkörning.

Förutom den omkörande förarens försiktighet betonar Heikkinen ansvaret hos den som blir omkörd: ge den omkörande föraren tillräckligt med utrymme och kom ihåg att i god tid signalera om du till exempel tänker svänga av från en riksväg in på en mindre väg, så att föraren bakom dig inte behöver göra en onödig omkörning.

Finländarnas omkörningsbeteende är bristfälligt

Enligt Trafikskyddets undersökning 2022 uppgav upp till nio av tio svarande att de ofta eller ibland blivit omkörda med betydande överhastighet. 60 procent säger att de har blivit omkörda på ett område med omkörningsförbud. Många svarande trodde också felaktigt att man kan köra om till exempel en moped eller en traktor på områden med omkörningsförbud.

– Särskilt under sommarens semesterrusning är det många som kör om, även om det är lång kö framför. Detta mångdubblar ofta olycksrisken, eftersom en omkörning tvingar andra bilister att reagera och skapar på så sätt en dragspelsrörelse. Och det är faktiskt ingen större idé att köra om, eftersom det sällan sparar mer än några minuter av restiden.

Heikkinen önskar sommarhumör bakom ratten. Lägg i sommarväxeln och slappna av när du sitter bakom ratten.

– Mer erfarna bilister och de som kör året runt bör vara medvetna om att det i trafiken kan finnas oerfarna bilister eller bilister som inte kör så ofta. Det betonas i situationer där det krävs snabba beslut i höga hastigheter. Därför är det ytterst viktigt att du inte förhastar dig i trafiken, säger Heikkinen.

Tips för säker omkörning

  • Fundera noga på om omkörning verkligen är nödvändig.

  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på vägen för att köra om. Är vägen framför dig tillräckligt fri för att du ska kunna återgå till ditt körfält?

  • Kom ihåg att slå på blinkern i början och slutet av omkörningen.

  • Börja omkörningen tillräckligt långt bort från bilen du kör om och återgå till din fil med en mjuk rörelse.

  • Håll alltid ett säkert avstånd till andra bilar och återgå till din fil först när säkerhetsavståndet är tillräckligt långt.

  • Om du ska svänga in på en mindre väg, tänk på att blinka i god tid och lägg dig i rätt fil så att föraren bakom dig förstår dina avsikter.

Länkar

Trafikskyddets undersökning:

https://www.liikenneturva.fi/ajankohtaista/ohituskayttaytyminen-monella-retuperalla/#0b4a6914

OTI:s Trafikskaderapport:

https://www.lvk.fi/onnettomuustietoinstituutti/otin-liikennevahinkoportti/

TrafikförsäkringMeddelandePå väg

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor