Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Obevakad laddning av verktygsbatterier kan öka risken för brand på arbetsplatsen

7.5.2024

Batteridrivna arbetsverktyg, oavsett om de är handdrivna verktyg eller exempelvis större truckar, är här för att stanna. Ofta gör sladdlösa arbetsmaskiner och anläggningar arbetet mer effektivt och förbättrar arbetarskyddet. Anläggningarnas litiumjonbatterier kan dock utgöra en betydande brandrisk, om anläggningen skadas eller inte underhålls.

Antalet verktyg och anläggningar som drivs med litiumjonbatterier har ökat enormt under de senaste tio åren och förväntas bara öka under de närmaste åren. Litiumjonbatterier har hög energitäthet och laddas snabbt. Förutom antalet förväntas också batteriernas effekt öka betydligt.

Batteridrivna verktyg möjliggör ett allt effektivare och samtidigt säkrare arbete, eftersom användningen av arbetsmaskinen inte är beroende av tillgängliga eluttag och antalet elsladdar, till exempel på byggarbetsplatsen, minskar.

‒ Verktyg som drivs med litiumjonbatterier har många fördelar. De effektiviserar bland annat arbetet och förbättrar arbetarskyddet, men de ska användas omsorgsfullt, säger Susanna Laakkonen, produktchef på Fennia.

Användningen av litiumjonbatterier utgör dock en sällsynt men betydande brandrisk. Trots att antalet rapporterade bränder orsakade av litiumjonbatterier är mycket litet i förhållande till antalet litiumjonbatterier, bör brandrisken tas på allvar. Det talas redan nu mycket om laddare och batteridrivna maskiner som har fattat eld i privathushåll och orsakat förödande bränder.

En liknande risk finns för laddningsbara batteridrivna anläggningar som används på arbetsplatser och som ofta har ett effektivare batteri än hushållsapparater.

Batteridrivna verktyg kan användas mycket flitigt, till exempel på en hektisk arbetsplats: maskinen är sannolikt påslagen en lång tid under arbetsdagen, de kan i brådskan förvaras i en miljö med damm och skräp. Ofta kan verktyg falla och bli skadade. Dessa höjer risken för kortslutning i batteriet, vilket kan leda till att batteriet antänds.

‒ Min uppfattning är att företag ofta använder märkesverktyg, som också är av utmärkt kvalitet. Men även ett batteri av hög kvalitet är inte säkert om du använder anläggningen slarvigt och underlåter att underhålla den, säger Laakkonen.

En av de mest typiska riskerna med batteridrivna verktyg är att de laddas utan uppsikt.

‒ En batteribrand i ett företag kan mycket väl börja med att man låter ett eller flera batteridrivna verktyg som har blivit skadade och smutsiga att laddas över natten inför nästa morgons arbetsskift. Om laddningen sker utan uppsikt, kan en brand sprida sig till ett mycket stort område innan brandkåren hinner fram, säger Laakkonen.

Laakkonen påpekar inte enbart om en omsorgsfull användning utan även om att batterierna ska kasseras på rätt sätt.

‒ Batterier som tas ur bruk ska återvinnas på rätt sätt och man ska se till att de inte tas i bruk igen. Du kan be säljaren av anläggningen om råd i hur du återvinner anläggningen på rätt sätt. Ibland har batterier som slängts i blandat avfall orsakat bränder i avfallshanteringsanläggningar, påpekar Laakkonen.

Hur släcks en brand när brandkällan är ett litiumjonbatteri?

Ett litiumjonbatteri innehåller mycket energi i en liten form. När anläggningen går sönder finns det risk att energi frigörs okontrollerat.

− Brandrisken ökar särskilt av det faktum att den vätska som används i batterier är mycket lättantändlig. Effektiva litiumjonbatterier brinner ofta aggressivt och explosivt, vilket gör att bränder sprids snabbt och lätt och är mycket svåra att släcka. Dessutom avger batterier giftiga gaser vid en brand.

‒ För laddning av batterier kan du överväga ett brandsäkert batteriskåp som gör det möjligt att ladda batterierna i ett säkert utrymme. Det är också bra att ha tillräckligt med reservbatterier tillgängliga på arbetsplatsen, säger Laakkonen.

Laakkonen understryker att det viktigaste man kan göra när en brand bryter ut är att ta hand om sin egen säkerhet och hälsa. Du bör bara försöka släcka branden själv om du anser att det är tillräckligt säkert.

Om laddaren är ansluten till batteriet när det börjar brinna, är det första du ska försöka att dra ut sladden från väggen. En skumsläckare kan släcka elden tillfälligt, men det är sannolikt att batteribranden blossar upp igen snart. Du kan dock flytta batteriet till en säkrare plats.

− Det bästa sättet att släcka en batteribrand är att sänka ner batteriet i vatten. Detta kan dock vara farligt för den som släcker branden, om batteriet inte har kunnat släckas tillfälligt. Det är bra att ha både skumsläckare och AVD-brandsläckare för batteribränder inom räckhåll på arbetsplatsen, påpekar Laakkonen.

AVD-brandsläckaren har särskilt utvecklats för bränder i litiumjonbatterier och metallbränder. Släckmedlet tål mycket höga temperaturer och förhindrar att elden sprider sig i batteriet genom att skapa en skyddande film över brandområdet.

Använd batteridrivna verktyg på rätt sätt

  • Läs noga igenom tillverkarens anvisningar och följ dem.

  • Ladda anläggningen på rätt sätt. Lämna inte batteriladdningen utan uppsikt. Lättantändligt material ska inte förvaras i närheten av laddstationen.

  • Håll batterierna och anläggningarna rena. Ta bort smuts och damm.

  • Kontrollera noga anläggningens skick om anläggningen har skadats eller fallit.

  • Tänk också på arbetarskydd och korrekt utrustning när du använder verktyg.

  • Fråga säljaren om produktsäkerhet och kontrollera att batteriet eller produkten har ett batterihanteringssystem (Battery Management System).

  • Kassera batterier som har tagits ur bruk på rätt sätt. Vid behov kan säljaren av anläggningen ge instruktioner om hur du återvinner anläggningen. Tänk på att trasiga batterier kan utgöra en brandrisk om de har kasserats på fel sätt.

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor