Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

När stugsäsongen startar, är det bra att komma ihåg säkerheten såväl på land som till sjöss

11.5.2023

Våren i Finland har ordentligt kommit igång, och många söker sig redan ut till stugor på veckoslut. Bränder på stugor och stuginbrott har minskat betydligt – vi samlade några tips på underhållet av stugor och säkerheten vid stugor.

I början av coronapandemin 2020 bevittnade Finland en stugboom då försäljningen av stugor ökade betydligt. I fjol såldes knappt 5 000 stugor, vilket innebär att försäljningen sjönk tillbaka till samma nivå som före coronapandemin. Även om stugboomen för tillfället är över, löper stughandeln som förut och många finländare trivs på stugan. I Finland finns cirka 510 000 sommarstugor, och under 2000-talet har antalet ökat med cirka 60 000 stugor.

I och med coronapandemin förändrades arbetssätten på många arbetsplatser då distansarbete blev vanligare och arbetsplatserna satsade på teknik som möjliggjorde arbete på distans. Tack vare detta kan många till exempel tillbringa ett långt veckoslut på stugan där de jobbar en del av tiden.

Försäljning av stugfastigheter i Finland 2018–2022

I stughandeln syntes en klar boom under coronaåren 2020 och 2021. I fjol återvände försäljningen tillbaka till samma nivå som före coronapandemin. I siffrorna ingår förvärv av byggda semesterfastigheter såväl i general- och stranddetaljplanområdet som i glesbygden. Källa: Lantmäteriverket

I stughandeln syntes en klar boom under coronaåren 2020 och 2021. I fjol återvände försäljningen tillbaka till samma nivå som före coronapandemin. I siffrorna ingår förvärv av byggda semesterfastigheter såväl i general- och stranddetaljplanområdet som i glesbygden. Källa: Lantmäteriverket

Var förberedd på tjuvarnas besök

I statistiken syns stuginbrott särskilt i maj–juni då man upptäcker många inbrott som begåtts under vintern, men även på sommaren förekommer flera stuginbrott. Stugorna är lockande mål för tjuvar eftersom det kan hända att det finns en del värdeföremål i stugan då stugägarna efter vintern återvänder till stugan.

Mikko Pöyhönen, direktör för Fennias fordons- och egendomsförsäkringstjänster, uppmanar alla att satsa på bra lås och att till exempel komma överens med grannen om att hålla ett öga på stugorna från båda hållen.

– Nycklar ska inte under några omständigheter gömmas på stugan, utan de ska tas med hem. Det lönar sig också att se till att stugan ser bebodd ut genom att till exempel koppla en timer till en inomhusbelysning, som tänder lampan på andra tider än bara nattetid, tipsar Pöyhönen.

Antalet stuginbrott har minskat under de senaste tio åren. Enligt polisens statistik har antalet stuginbrott minskat betydligt under de senaste tio åren. I fjol begicks cirka 740 stuginbrott.

– Många faktorer ligger bakom minskningen av antalet stuginbrott. Stugägarna är mer medvetna om inbrott än tidigare och sköter om säkerheten vid stugan. Under coronatiden ökade även stugvistelserna och distansarbetet från stugor, vilket naturligtvis påverkar tjuvarnas möjligheter.

Stuginbrotten har också blivit mer professionella: allt fler stuginbrott görs av professionella kriminella, som observerar stugan för att snabbt kunna slå till vid rätt tillfälle och agerar snabbt. Även de som har missbruksproblem och problem med pengar sysslar med stuginbrott.

Antalet stuginbrott under de senaste tio åren

Antalet stuginbrott har minskat betydligt under de senaste tio åren. Källa: Polisstyrelsen

Antalet stuginbrott har minskat betydligt under de senaste tio åren. Källa: Polisstyrelsen

Ta hand om brandsäkerheten

Enligt Räddningsväsendets statistik inträffar det årligen i genomsnitt cirka 160 bränder på stugor och 240 bränder i bastubyggnader. De flesta bränder beror på oaktsamhet och skulle kunna förhindras med försiktighet och ökad brandsäkerhet.

Om stugan har stått tom hela vintern, ska man kontrollera att det inte finns några sprickor i eldstäder innan man tänder en brasa för första gången. Elda först bara med små mängder trä i kaminen och i bastuugnen, eftersom för snabb uppvärmning kan skada kalla rökkanaler.

– De viktigaste säkerhetsutrustningarna vid förebyggande av bränder är brand- och kolmonoxidvarnare. Byt ut batterierna i varnarna och kontrollera deras skick inför stugsäsongen. Utöver varnarna hör ordentlig släckutrustning som handsläckare och brandfilt till stugans basutrustning. De är bra att ha inom syn- och räckhåll, påpekar Pöyhönen.

Att ordna sotning hör också till stugägarens plikter. I fritidsbostäder avsedda för sommarbruk ska sotning göras vart tredje år. I fritidsbostäder avsedda för åretruntboende ska sotning däremot göras varje år.

Antalet bränder och brandfara i bostadshus för fritidsbruk och bastubyggnader 2014–2020

På stugor inträffar i genomsnitt cirka 160 bränder om året, i bastubyggnader 240. Källa: Räddningsverkets fickstatistik

På stugor inträffar i genomsnitt cirka 160 bränder om året, i bastubyggnader 240. Källa: Räddningsverkets fickstatistik

Vårunderhållet av stugan håller stugan i skick

Många låter stugan stå tom under vinterhalvåret och återvänder först på våren när snön smälter. Då gäller det att fästa särskild uppmärksamhet vid stugans skick och underhåll. Stugan är som en cykel– du ska underhålla den på våren efter vintern för att den ska hålla sig i skick längre.

Vårunderhållet av stugan omfattar bland annat kontroll av apparaterna inne i stugan. Om du har gasapparater i stugan, till exempel en gasspis, kontrollera att slangar och kopplingar inte blivit sköra och att de inte läcker. En gasläcka till följd av en läckande slang kan i värsta fall leda till en explosionsartad brand.

– Det lönar sig att kontrollera elapparaterna och deras sladdar för att se efter att smådjur, till exempel möss, inte har gnagt sönder sladdarna. Sätt på elapparaterna först när du nått grundtemperaturen i rummen, säger Pöyhönen.

Regelbundet underhåll av gården och stugområdets byggnader förlänger byggnadernas livslängd och skapar en trevlig och trygg stugmiljö. Efter vintern är det viktigt att kontrollera byggnadernas tak, rännor och trappor för att upptäcka eventuella skador.

Till underhållet av stugstranden hör att kontrollera bryggan samt att rensa stranden från skräp, vassa stenar och grenar som samlats under vintern. På gården är det skäl att kartlägga och röja bort träd som fallit under vintern eller fallfärdiga och murkna träd.

Båtar till sjöss efter vårunderhåll

För många hör båten till stugans väsentliga utrustning. I Finland registrerades i fjol över 200 000 motorbåtar och 11 000 vattenskotrar. Roddbåtar och kajaker registreras inte, men enligt en undersökning som Trafi genomförde 2017 fanns det cirka 420 000 roddbåtar och cirka 100 000 kajaker.

Enligt Sjöräddningssällskapets statistik är den vanligaste orsaken till behov av hjälp till sjöss ett tekniskt fel eller försummat underhåll. Under de senaste tio åren har mer än hälften av hjälpbehoven varit kopplade till denna kategori. En annan stor händelsekategori är ett misstag på grund av bristande sjömanskunskaper.

‒ Den utmaning som många båtförare ställs inför under våren är att underhållet eller kontrollen före sjösättningen inte har utförts tillräckligt bra, vilket leder till tekniska störningar till sjöss. Motorn är en särskilt kritisk del av vårunderhållet, säger Pöyhönen.

Enligt Fennias statistik beror ungefär hälften av de rapporterade båtskadorna på grundstötning. Andra båtskador som anmälts till försäkringsbolaget är till exempel kollisioner på kajer, stormar och skadegörelse.

Det lönar sig alltid att noggrant underhålla och kontrollera båten innan den sjösätts, eftersom det är lättare att åtgärda eventuella brister eller fel i båten på land.

‒ Vårunderhållet av båten handlar framför allt om båtsäkerhet. Många kommer ihåg att kontrollera motorn efter vintern, men mycket mer än det ingår i vårunderhållet. Det är till exempel viktigt att kontrollera proppens, genomföringarnas, trossarnas, kartornas, räddningsvästarnas och första hjälpen-väskans plats och skick, säger Pöyhönen.

Även den otåligaste båtföraren bör ägna tid åt vårunderhållet och sjösättningen av båten. Om man har bråttom kan man glömma viktiga steg eller inte vara tillräckligt noggrann.

‒ Båten ska underhållas varje höst när den läggs upp för vintern och på våren före sjösättningen. Båtens vårunderhåll är i bästa fall endast en kontroll av väsentliga saker om höstunderhållet har utförts ordentligt och båten inte har några större fel, påminner Pöyhönen.

Båtskador anmälda till Fennia år 2022

De flesta båtskador som anmäls till Fennia är grundstötningar. I fjol anmäldes nästan 30 procent färre skador än året innan. Källa: Fennias statistik

De flesta båtskador som anmäls till Fennia är grundstötningar. I fjol anmäldes nästan 30 procent färre skador än året innan. Källa: Fennias statistik

Stugans och stugägarnas försäkringar i ordning

Liksom övrig egendom är det bäst att försäkra sommarstugan i händelse av skador. Hemförsäkringen för den permanenta bostaden täcker inte skador på fritidsbostaden eller dess lösöre. Det beror främst på stugans värde, skick och användning vilken försäkring det lönar sig att skaffa.

– Bashemförsäkringen täcker skador till följd av brand, stöld och storm. Vi rekommenderar dock för stugan en omfattande hemförsäkring som även täcker skador om någonting går sönder. För uthus, som bastu eller förråd, krävs separata försäkringar eftersom de inte omfattas av försäkringen för huvudbyggnaden, påpekar Pöyhönen.

Stugan används utöver för att slappna av också för distansarbete, och stugor som lämpar sig för distansarbete har blivit mycket efterfrågade. Då lönar det sig att utöver stugans försäkring kontrollera även det egna försäkringsskyddet, eftersom den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen endast gäller under den tid som direkt hänför sig till arbete, men inte under pauser mellan arbetet. På så sätt ersätter arbetsolycksfallsförsäkringen till exempel inte om du snubblar eller vrickar vristen när du hämtar kaffe eller går till utedasset. Därför rekommenderar vi att du tecknar en fritidsolycksfallsförsäkring eller åtminstone en försäkring för distansarbete som kompletterar arbetsolycksfallsförsäkringen.

Du kan skaffa en fritidsolycksfallsförsäkring själv, men försäkringsskyddet är mer omfattande om arbetsgivaren skaffar en fritidsutvidgning till den obligatoriska försäkringen för sina arbetstagare i händelse av olycksfall under arbetstid. Då omfattas arbetstagaren av skyddet hela tiden, även vid fritidsintressen och på stugan efter distansdagen.

HemförsäkringMeddelandeHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor