Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Klart fler inställda resor i hemlandet i år – färre reser när de är sjuka

20.12.2022

Antalet inställda resor i hemlandet som ersätts från resenärförsäkringen har ökat betydligt i år. Antalet sjukdomar och olycksfall har varit på samma nivå som motsvarande period föregående år. Förhållandevis flest resenärskador anmäls på våren under resor i Lappland och Norra Österbotten.

Antalet inställda resor som ersätts från resenärförsäkringen har ökat betydligt i år jämfört med tidigare år. Det sammanlagda antalet anmälda skador under resor i hemlandet ökade något 2020 och 2021, och i år har ökningen varit ännu större, trots att siffrorna för december inte ännu är medräknade.

‒ I fjol anmäldes fler kostnader för sjukdomar och olycksfall än tidigare. I år har däremot antalet inställda respektive avbrutna resor ökat betydligt, medan antalet sjukdomar och olycksfall har minskat något, säger Fennias ansvariga expert Outi Wuoristo.

Enligt Wuoristo är vi med anledning av coronapandemin mer medvetna om hälsosäkerheten och mer benägna att ställa in eller avbryta en resa om vi har symtom. Före coronapandemin kunde många tänka att en lätt förkylning inte var ett hinder för resor.

‒ Det är definitivt rätt riktning eftersom man inte bör resa när man är sjuk. Medresenärerna kan förstås också bli sjuka, men även den sjukas tillstånd kan försämras under resan.

Resenärskador i hemlandet 2019‒2022

Antalet anmälningar om inställda resor har ökat betydligt i år jämfört med tidigare år. Även antalet anmälningar om avbrutna resor är större än tidigare. Däremot har något färre skadeanmälningar om olycksfall och sjukdomar hittills gjorts. I siffrorna för 2022 fattas fortfarande antalet anmälda skador i december, och de tidigare månaderna kan komma att kompletteras med nya skadeanmälningar. Källa: Fennias statistik.

Antalet anmälningar om inställda resor har ökat betydligt i år jämfört med tidigare år. Även antalet anmälningar om avbrutna resor är större än tidigare. Däremot har något färre skadeanmälningar om olycksfall och sjukdomar hittills gjorts. I siffrorna för 2022 fattas fortfarande antalet anmälda skador i december, och de tidigare månaderna kan komma att kompletteras med nya skadeanmälningar. Källa: Fennias statistik.

Skador under resor i hemlandet anmäls särskilt på resor i Nyland, Norra Österbotten och Lappland

Fennias statistik visar att antalet anmälningar om skada på resa i Finland i år var störs i mars och juli. Sommaren har även tidigare år varit högsäsong för turism i hemlandet.

‒ Vinterhobbyerna sticker ut i statistiken, det vill säga Lappland och Norra Österbotten framträder tydligt i skadeanmälningarna på vårvintern, medan tyngdpunkten i övriga Finland ligger mer på sommarens resor. Särskilt skidorterna, såsom Kittilä, Kuusamo och Kolari, sticker ut i statistiken.

Även enligt Statistikcentralens statistik över turism ökade resorna i hemlandet betydligt 2021. Särskilt antalet gratis boenden ökade jämfört med tidigare år.

Anmälda skador i hemlandet per månad 2021–2022, index (100) = januari 2021

Skador som anmäls på resor i hemlandet har ökat betydligt i år, särskilt på våren. Vad gäller sommaren och hösten är siffrorna ganska jämnt fördelade. Siffrorna anges i index (januari 2021). Källa: Fennias statistik

Skador som anmäls på resor i hemlandet har ökat betydligt i år, särskilt på våren. Vad gäller sommaren och hösten är siffrorna ganska jämnt fördelade. Siffrorna anges i index (januari 2021). Källa: Fennias statistik

Andel anmälda skador i de olika landskapen 2022

Många skador anmäls särskilt i Lappland, Nyland och Norra Österbotten. I statistiken ingår inte siffrorna för december 2022, och de tidigare månaderna kan komma att kompletteras med nya skadeanmälningar. Källa: Fennias statistik

Många skador anmäls särskilt i Lappland, Nyland och Norra Österbotten. I statistiken ingår inte siffrorna för december 2022, och de tidigare månaderna kan komma att kompletteras med nya skadeanmälningar. Källa: Fennias statistik

Resenärförsäkringen ersätter förutom läkarkostnader även inställda och avbrutna resor

Många tänker att det inte behövs någon resenärförsäkring i Finland, särskilt om man har tecknat en frivillig olycksfalls- eller sjukkostnadsförsäkring för att komplettera skyddet som tillhandahålls av den offentliga hälso- och sjukvården.

Wuoristo påpekar dock att resenärförsäkringen ersätter förutom läkarkostnader även till exempel kostnader till följd av en inställd eller avbruten resa.

‒ Ingen självrisk dras av från vårdkostnaderna som ersätts från resenärförsäkringen, utan kostnaderna ersätts i sin helhet, säger Wuoristo.

‒ Det är bra att teckna en resenärförsäkring även för arbetsfärder, då den ersätter olyckor som inträffar utanför arbetsplatsen. Olyckor som inträffar under arbetstid omfattas däremot av den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen.

Resenärförsäkringen gäller på resor i Finland, som enligt kortaste resrutt görs till en plats på minst 50 kilometers avstånd från den försäkrades eller den försäkrades makes/makas bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller dock inte under vistelse på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa.

– Många kunder har tecknat en fortlöpande reseförsäkring som gäller både i Finland och utomlands. För den som reser oftare blir en fortlöpande reseförsäkring något billigare än en ny tidsbestämd reseförsäkring för varje resa. Dessutom behöver man inte komma ihåg att teckna försäkringen före resan.

En fortlöpande reseförsäkring gäller på resor som varar högst tre månader. För längre resor kan försäkringen förlängas.

En tidsbestämd reseförsäkring bör tecknas senast tre dygn innan resan börjar, och då ersätter den en inställd resa.

Wuoristo påpekar att även krävande idrottsgrenar bör beaktas när man tecknar en reseförsäkring.

– Aktiva resenärer ska kolla att reseförsäkringen beaktar olika idrottsgrenar och hobbyer. Till exempel i tävlingar som arrangeras av en idrottsförening krävs att man tecknar en idrottsutvidgning som tillägg till reseförsäkringen. En vanlig reseförsäkring omfattar närmast vanlig motion och engångstestning av mer riskfyllda grenar, säger Wuoristo.

Tips: Gör så här om du insjuknar före resan

  • Om du inte kan resa på grund av en sjukdom eller skada ska du kontakta läkare och be om ett intyg av vilket orsaken till den inställda resan framgår.

  • Avboka resan hos researrangören. Ansök om ersättning hos researrangören, om det inte av biljetterna framgår att ersättning inte betalas. Spara bokningsbekräftelsen, biljetterna och redogörelsen över ersättningen.

  • Fyll i ersättningsansökan på Mitt Fennia.

  • Spara kvittona i ett år, vi begär dem vid behov.

ReseförsäkringMeddelandePå väg

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor