Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Försäljningen av motorcyklar i stadig tillväxt – på våren bör man beakta hala vägar och tjälskador

20.4.2023

Antalet motorcyklar på vägarna i Finland ökar när våren kommer och vädret blir värmare. När motorcykeln tas i bruk är det viktigt att komma ihåg vårservicen och försiktighet, särskilt på tjälskadade vägar.

Motorcykelsäsongen startar ofta i april då snön har smält bort och luften blir varmare. Enligt statistik från Fintraffic ökade motorcykeltrafiken i fjol betydligt efter mitten av april. Trafiken ökade mest i Nyland och Norra Österbotten.

Under de senaste två åren har antalet första registreringar av motorcyklar varit cirka 3 800. Siffrorna berättar dock inte hela sanningen, eftersom motorcykelhandeln har drabbats av samma tillgångsproblem som bilarna. Situationen förväntas bli bättre i år.

I fjol såldes omkring 35 000 begagnade motorcyklar, antalet minskade med nio procent.

Några tusen motorcyklar säljs varje år, men samtidigt avställs allt fler motorcyklar. Med andra ord lämnar de som tidigare år skaffat en motorcykel den allt oftare kvar i garaget under sommaren och tecknar ingen trafikförsäkring på cykeln. Under covid 2020–2021 avtog påställningarna något, men i fjol återvände man till ett bekant beteende.

‒ I sig pågår det ingen dramatisk minskning i påställningar av motorcyklar. Alla kör ju inte varje år, och en del kan ha ett par motorcyklar, av vilka endast en tas i bruk. Försäljningen har dock ökat och motorcykeltrafiken har legat kvar på samma nivå, säger Mikko Pöyhönen, direktör för Fennias fordons- och egendomsförsäkringar.

Enligt Institutet för Olycksinformation har motorcykelolyckorna minskat något sedan år 2018. År 2021 skadades över 1 700 personer i motorcykelolyckor, medan antalet skadade 2018 var över 2 000.

Skadade i motorcykelolyckor, första registreringar av motorcyklar och påställda motorcyklar i slutet av juni, 2017–2021/2022

Antalet skadade i motorcykelolyckor minskade 2018. Uppgifterna för 2022 finns ännu inte tillgängliga. Antalet påställda motorcyklar (situationen i slutet av juni, vid årstoppen) har minskat under de senaste åren. Däremot har de första registreringarna ökat stadigt sedan 2017. Källa: Institutet för Olycksinformation, Traficom

Antalet skadade i motorcykelolyckor minskade 2018. Uppgifterna för 2022 finns ännu inte tillgängliga. Antalet påställda motorcyklar (situationen i slutet av juni, vid årstoppen) har minskat under de senaste åren. Däremot har de första registreringarna ökat stadigt sedan 2017. Källa: Institutet för Olycksinformation, Traficom

Kom ihåg vårservicen och uppvärmning i början av säsongen

Efter en lång vinter är det bra att inleda motorcykelsäsongen genom att repetera och öva. Många tar också en kurs för att repetera och lära sig något nytt.

Vid sidan av övningen bör motorcykelns skick kontrolleras, till exempel bromsarna, däckytan eller behovet av oljebyte. Pöyhönen påminner också att det är värt att kontrollera bensinen. Om bränslet har varit i tanken längre än från året innan, bör man också byta ut bränslet.

Under vårutflykten uppmanar Pöyhönen till särskilt försiktighet. Tjälskador kan överraska även på bekanta vägar, eftersom temperaturen under den gångna vintern ofta fluktuerat kring nollstrecket. Temperaturväxlingarna är ofta skadliga för vägytan.

‒ Det är också bra att komma ihåg att vårkvällar och -morgnar kan vara förvånansvärt kalla. Detta gör inte bara vägytan hal, utan saktar också försåtligt ner förarens reaktionshastighet. Soluppgång och skymning medför sina egna utmaningar att upptäcka motorcyklister som även i dagsljus är utmanande att upptäcka.

Dessutom är hjortdjuren i rörelse igen, särskilt i södra och sydvästra Finland. Det finns dock anledning till särskild uppmärksamhet i hela landet.

‒ Särskilt rådjuren är i rörelse under våren och deras antal har ökat varje år. Olyckor inträffar även norra och östra Finland, fastän färre än i övriga delar av landet, påminner Pöyhönen.

En ansvarsfull motorcyklist kolliderar endast sällan, antalet personskador har minskat under de senaste åren

Motorcyklister är inte särskilt olycksdrabbade. Enligt Fennias statistik är till exempel skadefrekvensen för motorcyklister betydligt lägre än för personbilar.

– Många motorcyklister är entusiaster som känner sitt fordon och njuter av att köra ansvarsfullt. Då är sannolikheten för att råka ut för en olycka på grund av eget fel naturligtvis mindre, säger Pöyhönen.

Varje år råkar dock motorcyklister även ut för allvarligare olyckor. I vägtrafiken avlider årligen i genomsnitt 21 motorcyklister och skadas allvarligt över 60 motorcyklister. Eftersom motorcyklarna färdas och accelererar snabbt och väger hundratals kilo, kan oväntade situationer vara förödande.

Motorcykelolyckor leder ofta till att motorcyklisten skadas på något sätt. 2021 inträffade till exempel över 1500 personskador och 232 egendomsskador till följd av olyckor orsakade av motorcyklister. Hos bilförare är förhållandet det motsatta, det vill säga egendomsskadorna är betydligt fler.

– Motorcyklisternas skador är dock inte alltid allvarliga, men en motorcykel som väger hundratals kilo kan lätt orsaka skador på passagerarna. Enligt statistiken skadas motorcyklister ofta även i olyckor där någon annan än motorcyklisten orsakat olyckan, säger Pöyhönen.

Enligt statistik från Institutet för Olycksinformation är de flesta olyckor vurpor på körbanan. Då kan till exempel motorcykelns balans svika vid trafikljus eller när man kör mycket långsamt och motorcyklisten faller med motorcykeln. Skadorna brukar dock inte vara allvarliga.

Däremot är de näst vanligaste skadetyperna, avkörningar, betydligt farligare. När motorcykeln kör av vägen i hög fart utgör en kollision med till exempel en sten eller ett träd den största risken. Orsaken till avkörning kan vara för hög hastighet, en hal väg eller en plötslig rörelse till exempel på grund av ett djur som hamnat på vägen.

Olyckor orsakade av motorcyklister efter skadetyp 2021

Enligt statistik från Institutet för Olycksinformation är vurpor den vanligaste orsaken till skador vid motorcykelkörning. Största delen av skadorna är personskador, dvs. den skadade har åtminstone besökt en läkarmottagning. I statistiken är inga kaskoskador medtagna. Källa: Institutet för Olycksinformation

Enligt statistik från Institutet för Olycksinformation är vurpor den vanligaste orsaken till skador vid motorcykelkörning. Största delen av skadorna är personskador, dvs. den skadade har åtminstone besökt en läkarmottagning. I statistiken är inga kaskoskador medtagna. Källa: Institutet för Olycksinformation

Skador orsakade av motorcyklar och olycksfall under arbetsresan med motorcykel under 2021

Olyckor som uppstår på vägen till och från arbetet där motorcyklister är inblandade betonas naturligtvis under sommarmånaderna då motorcyklar används i stor utsträckning. Största delen av skadorna inträffar dock på fritiden och särskilt under semesterperioden juli. Källa: Institutet för Olycksinformation och Olycksfallsförsäkringscentralen.

Olyckor som uppstår på vägen till och från arbetet där motorcyklister är inblandade betonas naturligtvis under sommarmånaderna då motorcyklar används i stor utsträckning. Största delen av skadorna inträffar dock på fritiden och särskilt under semesterperioden juli. Källa: Institutet för Olycksinformation och Olycksfallsförsäkringscentralen.

Mer information

Mikko Pöyhönen

Direktör, fordons- och egendomsförsäkringstjänster
mikko.poyhonen@fennia.fi
Tel. 040 653 0950

Fennia – för företagande och liv

Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

TrafikförsäkringBilförsäkringFordonMeddelandePå väg

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor