Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Antalet lägenhetsinbrott minskar avsevärt – särskilt sommaren är tjuvarnas säsong

13.10.2022

Antalet lägenhetsinbrott har minskat avsevärt de senaste tio åren och trenden ser lika bra ut även i år. Sannolika skäl till den positiva trenden är att folk är mer medvetna om inbrott och att covid-19 under de två senaste åren bidrog till att antalet semesterresor minskade betydligt och distansarbetet ökade.

Trenden för anmälda lägenhetsinbrott har varit klart nedåtgående om vi granskar antalet inbrott under de senaste tio åren. År 2021 var antalet inbrott som kom till myndigheternas kännedom lägst under detta årtionde, något över 3 000 lägenhetsinbrott och mindre än 1 000 inbrott i sommarstugor.

Fram till utgången av augusti 2022 var antalet anmälda lägenhetsinbrott cirka 2 000, nästan lika stort som året innan. I antalet ingår alla stöldbrott genom olovligt intrång i såväl en bebodd lägenhet som till exempel utomhusförråd eller cykelrum.

Cirka hälften av alla lägenhetsinbrott utgörs av grova lägenhetsinbrott och försök till sådana när en bebodd lägenhet är föremål för inbrott. Andelen minskade något i fjol och i år.

Enligt Finanssiala uppgick ersättningarna för inbrottsskador och stöldskador till cirka 14 miljoner euro i fjol. I mitten av det senaste årtiondet var beloppet hela 23 miljoner euro.

Trots en positiv utveckling har i snitt 240 lägenhetsinbrott begåtts varje månad i år. Därför är det fortfarande bra att förbereda sig på inbrott.

Lägenhetsinbrott som anmälts till polisen 2012–2022

Utifrån Polisstyrelsens statistik har antalet lägenhetsinbrott minskat betydligt under de senaste åren. I antalet ingår alla lägenhetsinbrott i såväl bebodda lägenheter som till exempel utomhusförråd eller cykelkällare. Källa: Polisstyrelsen

Utifrån Polisstyrelsens statistik har antalet lägenhetsinbrott minskat betydligt under de senaste åren. I antalet ingår alla lägenhetsinbrott i såväl bebodda lägenheter som till exempel utomhusförråd eller cykelkällare. Källa: Polisstyrelsen

Folkrika landskap populära också bland tjuvar

Antalet lägenhetsinbrott varierar mellan olika landskap. Generellt sett är antalet lägenhetsinbrott högst i de mest folkrika landskapen. I Nyland begås ungefär en tredjedel av alla lägenhetsinbrott per år och näst flest inbrott begås i Egentliga Finland.

Enligt Tuomas Pöyhönen, polisinspektör på Polisstyrelsen, är det oftast smycken, pengar och små värdeföremål som blir stulna i lägenhetsinbrott, dvs. föremål som är lätta att transportera från brottsplatsen och till utlandet och att realisera.

– Omkring en fjärdedel av gärningsmännen i lägenhetsinbrott är utländska yrkesbrottslingar som övervakar ett objekt och väntar på en lämplig tidpunkt. De bryter in på ett effektivt sätt och lämnar platsen och landet fort. Därför är det svårt att utreda brotten. Antalet brott minskade framför allt under coronatiden då det var svårt att komma till landet, säger Pöyhönen.

I genomsnitt 30 procent av lägenhetsinbrotten blir utredda. De utredda lägenhetsinbrotten kan ofta också bidra till att förebygga kommande lägenhetsinbrott, eftersom det kan vara samma gärningsmän som ligger bakom många lägenhetsinbrott. Genom att allt fler brott blir utredda ökar dessutom rädslan för att åka fast.

Flest lägenhetsinbrott anmäls under sommarmånaderna då flera lägenheter är tomma på grund av semesterresor. Antalet anmälningar är i sin tur lägst i februari, men även då görs i snitt nio anmälningar per dag.

I de flesta landskap har antalet lägenhetsinbrott minskat, men det förekom till och med några undantag i fjol. I Norra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen, Mellersta Österbotten och Lappland ökade antalet lägenhetsinbrott något i fjol.

– Trots att antalet inbrott har minskat klart i hela landet, begås fortfarande i snitt 250 inbrott varje månad. I europeisk jämförelse är vi på plats åtta när det gäller inbrott, vilket är bara lite under medeltalet i Europa. Vi har med andra ord mycket att förbättra trots att riktningen är den rätta, påpekar Pöyhönen.

Antalet lägenhetsinbrott som anmälts till polisen är statt i ökning i fem landskap

I fjol ökade antalet lägenhetsinbrott som anmäldes till polisen i Norra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen, Mellersta Österbotten och Lappland. I de övriga landskapen minskade antalet. Källa: Statistikcentralen

I fjol ökade antalet lägenhetsinbrott som anmäldes till polisen i Norra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen, Mellersta Österbotten och Lappland. I de övriga landskapen minskade antalet. Källa: Statistikcentralen

Inbrott som anmälts till polisen per 1 000 invånare i vissa EU-länder 2020

Finland är på plats åtta i jämförelse av antalet lägenhetsinbrott som anmälts till polisen i EU-länder per 1 000 invånare. I Finland är antalet anmälda lägenhetsinbrott något mindre än genomsnittet i EU. I Sverige begås betydligt fler lägenhetsinbrott än i Finland. Figuren omfattar inte de EU-länder där antalet anmälda lägenhetsinbrott är mindre än 17 per 1 000 invånare. Källa: Eurostat

Finland är på plats åtta i jämförelse av antalet lägenhetsinbrott som anmälts till polisen i EU-länder per 1 000 invånare. I Finland är antalet anmälda lägenhetsinbrott något mindre än genomsnittet i EU. I Sverige begås betydligt fler lägenhetsinbrott än i Finland. Figuren omfattar inte de EU-länder där antalet anmälda lägenhetsinbrott är mindre än 17 per 1 000 invånare. Källa: Eurostat

Lägenhetsinbrott under olika månader, enligt medeltalen 2012–2022

Anmälningar om lägenhetsinbrott görs särskilt i juli och augusti då många lägenheter är tomma på grund av semesterresor och vistelse på sommarstugan. Under semestersäsongen tillbringar dessutom folk för övrigt mer tid för att röra sig utomhus. Förra året var fördelningen av inbrotten jämnare och antalet mindre. Källa: Polisstyrelsen

Anmälningar om lägenhetsinbrott görs särskilt i juli och augusti då många lägenheter är tomma på grund av semesterresor och vistelse på sommarstugan. Under semestersäsongen tillbringar dessutom folk för övrigt mer tid för att röra sig utomhus. Förra året var fördelningen av inbrotten jämnare och antalet mindre. Källa: Polisstyrelsen

Lås, larm och samarbete med grannar skyddar mot inbrott

Enligt Pöyhönen och Anne Salonen-Kakko, ansvarig expert på Fennia, är låsta dörrar och fönster den viktigaste metoden för att skydda lägenheten mot inbrott. Säkerhetslås och brytskydd försvårar också inbrottstjuvarnas avsikter.

– Ett av de vanligaste felen är att man på sommaren ofta vistas utomhus och inte nödvändigtvis då låser dörren, säger Salonen-Kakko.

Salonen-Kakko rekommenderar att man inför en semesterresa ser till att hemmet ser så bebott ut som möjligt.

– Det är också bra att till exempel komma överens med en pålitlig granne om att grannen håller uppsikt över hemmet och exempelvis krattar gården eller tömmer postlådan. Skymningsreläer och rörelsedetektorer kan också minska viljan att bryta sig in i lägenheten.

Enligt Salonen-Kakko är ett larmsystem ett ännu bättre sätt att skydda lägenheten mot inbrott.

– Det är mer sällan som tjuvarna väljer objekt som kan vara utrustade med system med koppling till larmcentralen. Larmsystem innehåller ofta detektorer för brand och läckage, varför de även i detta avseende ökar säkerheten i hemmet, säger Salonen-Kakko.

Sociala medier har också medfört en ny dimension för lägenhetsbrottsligheten. Det är många som på sociala medier berättar för sina vänner om semesterresor. Samtidigt är det ett tecken för brottslingar på att hemmet kommer att vara tomt.

Skador som orsakas av lägenhetsinbrott kan ersättas från hemförsäkringen. För många är det emellertid en klen tröst efter förlusten av viktiga personliga föremål.

– Utöver förlusten av personliga värdeföremål kan inbrottet i den egna lägenheten och kränkningen av privatlivet lämna djupa spår, säger Salonen-Kakko.

Vid inbrott i din lägenhet

  • Gör en anmälan till polisen så fort som möjligt. Städa inte spåren av inbrottet förrän polisen har gett lov.

  • Låt reparera sönderslagna dörrar, fönster, lås och andra motsvarande så fort som möjligt när polisen har gett lov. Bevara kvittona på reparationerna med tanke på ett eventuellt ersättningsanspråk.

  • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och bifoga en kopia av polisanmälan till skadeanmälan.

  • Om händelsen har väckt frågor eller om du vill diskutera händelsen med en extern part, kan du kontakta Brottsofferjouren. Brottsofferjouren tillhandahåller stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel till brottsoffer och deras närstående.

HemförsäkringMeddelandeHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor