Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Antalet bränder minskar, men fortfarande saknas brandvarnare och primärsläckningsutrustning i många byggnader

24.5.2022

De senaste tio åren har antalet bränder minskat, men fortfarande inträffar tusentals varje år. Brandvarnare och primärsläckningsutrustning saknas fortfarande i många byggnader.

När coronapandemin förhindrade många finländares utlandsresor riktades blickarna mot den inhemska naturen. Antalet sommarstugor som köptes var rekordstort och många styrde kosan mot utflyktsdestinationer i Finland. Lägereldar, grillar, vedeldade bastur och midsommareldar blev vanligare i ett slag.

I brandstatistiken har antalet byggnadsbränder dock minskat konstant under nästan hela 2010-talet.

Enligt Räddningsväsendets statistik har det under de senaste åren inträffat i genomsnitt cirka 5 300 bränder varje år. År 2020 var ett undantag, då antalet bränder var mindre än 5 000. I fjol inträffade 5 200 bränder.

I år har antalet byggnadsbränder tills vidare varit måttligare än tidigare. På sommaren inträffar något fler byggnadsbränder än under resten av året, men skillnaderna är oväsentliga.

De ovannämnda siffrorna baseras på uppgifter i Räddningsväsendets fickstatistik. Enligt Räddningsväsendets Online-statistik har nödcentralerna även i år fått något färre larm om bränder och brandfara i byggnader jämfört med tidigare år.

Fennias egen statistik pekar i samma riktning. I fjol betalade Fennia ersättningar på över 14 miljoner euro för bränder. Ersättningsbeloppet varierar något årligen.

Enligt Räddningsverkets fickstatistik inträffade knappt 2 600 bränder 2020. I fritidsbostäder och bastubyggnader inträffade i sin tur cirka 400 bränder. Andra objekt där byggnadsbränder vanligen inträffar är företags-, undervisnings-, vård- och lantbruksfastigheter.

Byggnadsbränder per byggnadstyp 2020

I bostadsbyggnader inträffar bränder särskilt i små- och flervåningshus. Källa: Räddningsväsendet och Statistikcentralen

I bostadsbyggnader inträffar bränder särskilt i små- och flervåningshus. Källa: Räddningsväsendets fickstatistik

Antalet byggnadsbränder 2007–2021

Enligt Räddningsväsendets statistik minskar antalet byggnadsbränder en aning. Källa: Räddningsväsendet

Antalet byggnadsbränder ökade i fjol, men på längre sikt håller antalet på att sjunka. Källa: Räddningsväsendets fickstatistik och Online-statistik (2021)

Enligt Mikko Koski, chef för Fennias byggnadsskadetjänst, är orsaken till branden oftast en maskin eller en apparat. I hemmen handlar det ofta om ett bastuaggregat eller en spis. Även eldstaden orsakar enligt Koski många byggnadsbränder.

– Många bränder inträffar i köket eller bastun när lättantändliga föremål lämnas i närheten av spisen eller bastuaggregatet, säger Koski.

Antalet dödsfall har dock minskat på längre sikt: på 2000-talet avled i genomsnitt 79 personer per år på grund av exponering för rök eller eld, medan siffran på 2010-talet var knappt 60 personer. År 2020 var antalet endast 42 personer.

– Antalet omkomna i bränder går åt rätt håll, men är fortfarande stort. De flesta bränder beror på oaktsamhet och skulle kunna förhindras med försiktighet och ökad brandsäkerhet. Många bränder som leder till dödsfall beror fortfarande på ovarsam hantering av eld eller vårdslöshet, såsom kläder som glömts kvar i bastun. Avsaknaden av brandvarnare gör att man inte upptäcker branden i tid.

I Finland finns många ensamboende och antalet har hela tiden ökat. Detta kan vara en orsak till att antalet omkomna i bränder i Finland fortfarande är stort jämfört med Europa: när brandoffret är ensamt hemma löper offret en större risk att av någon anledning inte kunna reagera på branden.

Orsaker till byggnadsbränder 2020, Räddningsväsendet

Nästan hälften av byggnadsbränderna orsakas av mänskliga aktiviteter, oftast ett fel eller oaktsamhet. Maskiner och apparater i bostadsbyggnader avser ofta apparater i köket eller bastun. Siffrorna inkluderar även företagsbyggnader, såsom kontorshus och industribyggnader. Källa: Räddningsväsendet

Nästan hälften av byggnadsbränderna orsakas av mänskliga aktiviteter, oftast ett fel eller oaktsamhet. Maskiner och apparater i bostadsbyggnader avser ofta apparater i köket eller bastun. Siffrorna inkluderar även företagsbyggnader, såsom kontorshus och industribyggnader. Källa: Räddningsväsendets fickstatistik

Dödsorsaken är ofta exponering för rök och eld

Enligt Statistikcentralens statistik sjunker antalet dödsfall orsakade av rök och eld på lång sikt. Källa: Statistikcentralen

Enligt Statistikcentralens statistik sjunker antalet dödsfall orsakade av rök och eld på lång sikt. Källa: Statistikcentralen

Brandvarnare saknas fortfarande i många byggnader

I brandstatistiken är det anmärkningsvärt att det i över 300 byggnadsbränder varje år inte har funnits tillgång till primärsläckningsutrustning. Enligt 2018 års statistik saknades brandvarnare i över 700 bränder, och i 300 fall saknades information om hur brandvarnaren fungerade. I många fall var det något fel i batteriet.

– I så många fall är det särskilt oroväckande att det saknas en fungerande brandvarnare. Framför allt i sommarstugan, där man kanske inte hör att batteriet håller på att ta slut, bör man regelbundet byta batteri och testa brandvarnaren, påpekar Koski.

Brandvarnare är obligatorisk i alla bostäder och övernattningslokaler. Du bör ha en på varje våningsplan och minst en per 60 kvadratmeter. Förutom att installera en brandvarnare är det viktigt att se till att den fungerar: testa den varje månad och byt batteri varje år, till exempel på 112-dagen den 1 december.

– Om man inte får en varning om branden hinner man inte reagera på den. Detta kan resultera i verklig tragik. En brandvarnare är en mycket billig investering med tanke på den nytta och säkerhet som den ger.

Enligt Koski ska det i varje byggnad finnas utöver en brandvarnare även primärsläckningsutrustning.

– Det är bra att öva använda primärsläckningsutrustningen, så att man kan använda den på rätt sätt vid behov. Pulversläckare bör inspekteras varje år eller enligt tillverkarens anvisningar. När en brand uppstår är det viktigast att göra en bedömning av situationen: kan man fortfarande förhindra att branden sprids med primärsläckning eller är branden för stor?

Användning av brandvarnare i bostadsbränder 2020

Enligt statistik från Räddningsväsendet har det inte funnits någon brandvarnare eller information om dess funktion har saknats i så många som över en tredjedel (37 %) av alla husbränder. Källa: Räddningsväsendet

Enligt statistik från Räddningsväsendet har det inte funnits någon brandvarnare eller information om dess funktion har saknats i så många som över en tredjedel (37 %) av alla husbränder. Källa: Räddningsväsendets fickstatistik

Elapparater orsakar mer än tusen bränder varje år

År 2020 inträffade över 1 500 byggnadsbränder orsakade av maskiner, apparater och processer. Tidigare låg siffran mellan något under 1 600 och nästan 1 800. Av dessa har andelen elapparater i allmänhet varit drygt 40 procent.

– I hemmen finns allt fler laddare av olika slag. Det är relativt ovanligt att de skadas, men om de gör det och en brand uppstår, kan branden spridas mycket snabbt, påpekar Koski.

Det mest förödande är om laddaren står inomhus utan uppsikt under en lång tid.

– Låt inte till exempel en elcykel eller elsparkcykel ladda över natten inomhus. Det är också bra att kontrollera kvaliteten på apparaterna. På nätet kan man köpa olika slags laddare och apparater, till exempel eltandborstar och dammsugare, till ett mycket billigt pris. Om priset är mycket billigt kan man fundera på vad det är man gett avkall på. Sådana apparater har i allmänhet inte genomgått ändamålsenliga säkerhetskontroller innan de tas i bruk och även i Finland vet man ett tiotal fall där en importprodukt av dålig kvalitet har orsakat en brand. Följ alltid bruksanvisningarna för elapparaten.

Koski påminner även om vikten av att hålla ordning i hemmet: ett dammlager bakom kylanordningen kan utgöra en brandrisk.

Orsaken till byggnadsbränder (även andra än bostäder), Räddningsväsendet

Maskiner och anordningar orsakar de flesta husbränder. Även matlagning står för en betydande del av brandorsakerna. Källa: Räddningsväsendet

Maskiner och anordningar orsakar de flesta husbränder. Även matlagning står för en betydande del av brandorsakerna. Källa: Räddningsväsendets fickstatistik

Beakta brandsäkerheten under sommarens utflykter

Enligt Räddningsväsendets statistik sker årligen 2 000–4 000 terrängbränder. Antalet varierar mycket beroende på hur torr och brandkänslig sommaren har varit. Sommaren 2020 inträffade 2 780 terrängbränder, vilket var ett par hundra färre än sommaren innan.

I och med coronapandemin ökade turismen och naturutflykterna i Finland i ett slag 2020 och 2021. Det ökade antalet utflykter innebär även fler lägereldar i sommarskogarna. Även om utflykterna inte har återspeglat sig i brandstatistiken, påpekar Koski om säkerheten när man gör upp eld.

– Jag rekommenderar gärna alla att göra utflykter i naturen. När man gör upp eld ska man dock komma ihåg några enkla men ytterst viktiga grundläggande saker. Det är bra med allemansrätten i naturen, men glöm inte att vi alla även har ett ansvar. Du får endast göra upp eld på platser där det är tillåtet och området ska skyddas väl så att elden inte kan sprida sig. Läs och följ varningarna för skogs- och terrängbränder.

Enligt räddningsverkets statistik orsakas de flesta terrängbränder av mänskliga aktiviteter. Det är ofta fråga om en eldstad eller grill, förbränning av sopor eller rökning. Även väderfenomen och apparater orsakar en del bränder.

Terrängbränder är ny aktuella. Denna månad har det dokumenterats redan nästan 500 skogsbränder, och Meteorologiska Institutet varnar för skogsbränder i en stor del av landet.

Terrängbränder och orsaker till dessa 2014–2020

Antalet skogsbränder varierar stort från år till år. Största delen av skogsbränderna beror på människans vårdslöshet med eld. Källa: Räddningsväsendet

Antalet skogsbränder varierar stort från år till år. Största delen av skogsbränderna beror på människans vårdslöshet med eld. Under de senaste åren har antalet terrängbränder minskat tydligt. Antalet terrängbränder 2021 var 2 357. Källa: Räddningsväsendets fickstatistik

Svag nedgång i antalet bränder i företagslokaler

Bränder i affärsfastigheter, kontor, industribyggnader och lager minskar något även på lång sikt, trots industrins tillväxt. År 2014 inträffade exempelvis 639 bränder i industrifastigheter medan antalet förrförra året var 577.

– Företagen är som tur alltmer medvetna om riskerna och farorna i anslutning till brandsäkerheten, och de flesta vet hur man skyddar sig mot bränder. Särskilt i fabriker är brandorsaken ofta apparater och processer, och därför är det viktigt att de anställda direkt vet vad de ska göra om en brand uppstår, säger Koski.

Enligt Fennias statistik har antalet bränder som ersatts till företagskunder minskat jämfört med i fjol, men ligger på samma nivå som 2020. Ersättningsbeloppen kan variera mycket under åren om omfattande brandskador inträffar till exempel i stora produktionslokaler.

– Bränder i företag och industrifastigheter orsakar ofta skador på flera miljoner euro. Den största risken är naturligtvis arbetstagarnas exponering för tillbud eller i värsta fall för skada eller dödsfall. Även Fennia har långsiktigt siktat på att minska denna risk. Dessutom kan ett företag dock drabbas av betydligt fler förluster än vad egendoms- och avbrottsförsäkringarna ersätter.

Tips: Håll koll på brandrisken

  • Se till att det finns ett tillräckligt antal fungerande brandvarnare och primärsläckningsutrustning i byggnaden.

  • Öva på att använda primärsläckningsutrustningen. Se till att alla kan agera på rätt sätt om en brand uppstår på arbetsplatsen.

  • Se till att det är enkelt att utrymma byggnaden vid en brand.

  • Se till att räddningspersonalen hittar fram vid behov. Använd 112-appen. Se till att du lätt kan hitta bostadens koordinater.

  • Glöm inte att sota och i övrigt sköta om skick.

  • De flesta bränder uppstår på grund av människans oaktsamhet: lättantändliga föremål nära bastun eller spisen i köket eller ljus som man glömt att släcka.

HemförsäkringFörsäkringar för företagMeddelandeHem

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor