Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Antalet bilinbrott mot företagare ökar kraftigt

Antalet bilinbrott mot företagare ökar kraftigt

28.11.2023

För företagare kan bilinbrott innebära förutom stulen och förstörd egendom även förlorade arbetsdagar, om verktyg som är väsentliga för arbetet hamnar i tjuvarnas händer.

Enligt Statistikcentralens statistik begås totalt över 20 bilinbrott i Finland varje dag. I fjol anmäldes över 9 000 bilinbrott, mer än 800 fler än året innan. Totalt sett har antalet bilinbrott ökat sedan 2018.

Hos företagare framhävs paketbilar i bilinbrottsstatistiken. Enligt Fennias statistik har antalet bilinbrott bland företagare och företag ökat, och man bryter sig oftare in i paketbilar än i personbilar.

– Vid bilinbrott som riktas mot företagare framhävs transport- och byggföretag. Företagarna har ofta de verktyg och den utrustning som behövs på byggarbetsplatserna i sin bil, och även tjuvarna försöker komma åt dem. Bilen är ett attraktivt mål i synnerhet om man kan se värdefulla föremål som elektronik eller dyra verktyg från bilfönstret, påminner Mikko Pöyhönen, direktör för Fennias fordons- och egendomsförsäkringstjänster.

Andelar för olika fordon i bilinbrott som företagare och företag anmälde 2019–10/2023

Andelen paketbilar respektive personbilar i bilinbrott som företagare och företag anmält varierar från år till år. Källa: Fennias statistik

Andelen paketbilar respektive personbilar i bilinbrott som företagare och företag anmält varierar från år till år. Källa: Fennias statistik

Antalet bilinbrott minskade tydligt ännu före 2018. Enligt Statistikcentralens statistik minskade antalet bilinbrott betydligt mellan 2009 och 2018, men sedan 2018 har antalet börjat öka igen.

– Nya bilar har inte längre så många delar som är enkla att ta loss och tjuvlarmen har utvecklats, vilket i sin tur har bidragit till att antalet bilinbrott har sjunkit på lång sikt, konstaterar Pöyhönen.

Bilinbrott mot företagare sker särskilt under hösten. Inbrott sker både på arbetsplatserna och i företagets lokaler. Många gånger kan tjuven ha gjort inbrott i företagets lokaler och sedan i bilen som står där.

Enligt Pöyhönen kan bilinbrotten leda till stulen egendom och skador på bilen och även skada företagsverksamheten.

– Egendomsskadorna kan vara mycket stora om till exempel värdefulla verktyg och redskap stjäls från en paketbil. I värsta fall kan inbrottet dessutom störa flera arbetsdagar om det finns arbetsutrustning i bilen som är viktig för arbetet och det inte finns några nya till hands direkt.

Bilinbrott som anmälts av företagare och företag per månad, genomsnittet för 2020–2022 samt 2023

I de bilinbrott som företagarna anmält framträder höstmånaderna tydligt. I år var antalet anmälda bilinbrott större än tidigare, även i våras och i somras. Källa: Fennias statistik

I de bilinbrott som företagarna anmält framträder höstmånaderna tydligt. I år gjordes relativt många bilinbrott redan i våras och somras. Källa: Fennias statistik

Skydda din bil mot inbrott

Det bästa sättet att undvika bilinbrott är att bereda sig på dem i förväg. Enligt Pöyhönen bör man aldrig lämna värdefulla ägodelar synliga i bilen, även om man bara är borta en liten stund. Mörktonade fönster kan också minska tjuvarnas intresse för bilen, när det inte är säkert att det finns värdefulla ägodelar i den. Å andra sidan kan nästan vad som helst duga åt tjuvar, allt från vindrutetorkare till brännare.

Bilinbrott ger inte bara upphov till kostnader för stulen egendom, utan också för skador på bilen. Åtgärder som kräver underhåll kan fördröja eller hindra arbetet, om bilen spelar en väsentlig roll i företagarens arbetsdag.

– Stöldförsäkringen för fordon täcker skador som orsakats av inbrott och stulen fast installerad utrustning i bilen, som radio eller navigator. När ett företag har försäkrat sitt lösöre i fordonet, ersätts det av egendomsförsäkringen för företag, förtydligar Pöyhönen.

– Företagarnas bilar kan vara särskilt attraktiva för tjuvar på grund av att entreprenören ofta har de verktyg och den utrustning som behövs följande morgon i bilen. Om det inte är möjligt att tömma bilen över natten, är det bra att fästa största möjliga uppmärksamhet vid bilens låsning, övervakning och säkerhet. Det är bra att även överväga användning av ett inbrottslarm i bilen, säger Pöyhönen.

Det lönar sig att vara uppmärksam på parkeringsplatser och att lämna bilen på ett så upplyst och synligt ställe som möjligt. Mörkret är en fördel för tjuvar, så till exempel lampor som tänds av rörelse på parkeringsplatsen kan försvåra tjuvarnas arbete.

Det är inte varje gång ett bilinbrott görs på grund av egendom som finns i bilen. Antalet stölder av katalysator har ökat avsevärt de senaste åren.

– Katalysatorer är relativt lätta objekt för professionella brottslingar, och deras värde har stigit i takt med uppgången i metallernas värde.

Tips för att förebygga och utreda bilinbrott

  • Lås alltid bilen när du lämnar den. Vid stölder är förutsättningen för att ersättning betalas ut att fordonet har varit låst eller förvarats på ett låst ställe.

  • Parkera bilen i mån av möjlighet på en plats som är synlig från närliggande hus eller som är väl upplyst.

  • Förvara inte värdefulla ägodelar i bilen och lämna inte något som kan stjälas synligt i bilen.

  • Anteckna verktygens märkes- och modelluppgifter samt tillverkningsnummer, inte bara för ansökan om ersättning utan även för polisen. På så sätt kan stulen egendom vid behov efterlysas.

  • Om du blir utsatt för bilinbrott, fotografera platsen och bilen. Anteckna vad som har stulits. Anmäl alltid inbrottet till polisen.

  • Sätt inte fast bilnyckeln i en nyckelring som visar bilens märke, registernummer eller andra uppgifter om bilen.

  • Förvara inte till exempel reservnyckeln till en annan bil eller hemmanyckeln i samma nyckelknippa som bilnyckeln.

BilförsäkringFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareFordonMeddelandeFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor