Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Verkliga förmånstagare

Verkliga förmånstagare

Försäkringsbolaget har lagstadgad skyldighet att kontrollera kundernas identitet. Detta betyder att vi ska ha tillräcklig information bland annat om företagets ägare samt affärsverksamhetens natur och omfattning. Vi ska också identifiera de verkliga förmånstagarna för vår företags- och sammanslutningskunder och utreda om förmånstagarna är i politiskt utsatt ställning.

Definition av verklig förmånstagare

En verklig förmånstagare är en person om äger företaget eller på annan grund utövar bestämmanderätt i det. Med en verklig förmånstagare i en sammanslutning avses fysiska personer som

  • direkt eller indirekt äger över 25 procent av sammanslutningens aktier eller annars äger en motsvarande andel av sammanslutningen eller

  • direkt eller indirekt utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten i sammanslutningen (baserat på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande stadgar) eller

  • på annat sätt utöver en betydande rösträtt.

I fråga om koncerner måste den verkliga förmånstagaren ofta redas ut via moderbolaget eller moderbolagets moderbolag. Om det inte finns någon verklig förmånstagare eller om en sådan inte kan identifieras, anses som verkliga förmånstagare sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktör eller en annan person i motsvarande ställning.

Förmånstagaren är alltid en människa. Dödsbon, företag, föreningar eller offentliga sammanslutningar kan inte anmälas som förmånstagare.

I företag kan förmånstagarna vara en eller flera personer eller ingen alls.

Anmälan om förmånstagare på Patent- och registerstyrelsens register

Företag ska lämna in anmälan om verkliga förmånstagare till handelsregistret och därefter hålla uppgifterna uppdaterade.

Vem ska lämna in anmälan om förmånstagare?

Alla aktiebolag och andelslag ska lämna in anmälan om förmånstagare. Anmälan om förmånstagare ska lämnas in även om företag inte har förmånstagare som uppfyller kraven ovan eller om företaget inte vet vilka förmånstagarna är. I sådana fall anses som verkliga förmånstagare företagets styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktör eller en annan person i motsvarande ställning.

Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in anmälan, om förmånstagaren är någon annan än en bolagsman.

Börsbolag med öppen och publik verksamhet behöver inte lämna in anmälan. Företagare med firma, bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, religionssamfund eller föreningar är inte skyldiga att lämna in anmälan.

Hur gör man anmälan om förmånstagare och vem ska göra det?

Du gör anmälan om förmånstagare på Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens tjänst YTJ . Du kan lämna in anmälan antingen på finska eller svenska. För anmälan behöver du företagets FO-nummer, en finländsk personbeteckning och bankkoder.

Det är gratis att lämna in och uppdatera anmälan om förmånstagare.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor