Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Fennias samhällsansvar

Vi på Fennia vill vara med och bygga ett samhälle som tar ansvar och har företagaranda. Därför deltar vi i ansvarsfull verksamhet inom flera delområden i samhället och finns i enlighet med vår mission till för företagande och liv.

Ekonomiskt ansvar och främjande av företagande

Vi på Fennia vill stötta företag i alla storlekar, både i med- och motvind. Det att företagare och företag är framgångsrika i Finland och utomlands är ytterst viktigt både för oss och för hela vårt samhälle.

Vi sätter stort värde på våra kunders framgång och deras ekonomiska trygghet. Dessutom är vi skyldiga att ta hand om vår egen soliditet, eftersom vi som försäkringsbolag har ett stort ansvar. Fennia bedriver verksamhet enligt de lagar som gäller finans- och försäkringsbranschen och de normer som utfärdats med stöd av dem, transparent och öppet.

Läs mer om vårt ekonomiska ansvar och främjande av företagande →

Socialt ansvar – samarbete för likvärdighet

Jämlikhet och likvärdighet är viktigt för oss. För att främja dessa samarbetar vi ständigt med olika organisationer, vars arbete gör vårt samhälle till en bättre plats.

Läs mer om vårt sociala ansvar →

Personalansvar

Hos Fennia betyder personalansvar att arbetshälsa och produktivitet går hand i hand. Fennias företagskultur utmanar personalen att lära sig och utvecklas, och cheferna har en coachande attityd. Målsättningen är att varje Fenniaanställd ska kunna kombinera arbete och fritid på ett sätt som ger bästa möjliga glädje och välbefinnande. En kompetent, välmående och motiverad personal säkerställer vår framtida konkurrenskraft i en värld i förändring.

Läs mer om vårt personalansvar →

Samhällsansvarsrapport

Vår samhällsansvarsrapport beskriver Fenniakoncernens ansvarsfulla och hållbara affärsverksamhet. Rapporten riktar sig till våra kunder, samarbetspartner och intressegrupper, som är intresserade av vår affärsverksamhet.

Samhällsansvarsrapporter hittas här →

Fennia är en ansvarsfull placerare

Fennia har förbundit sig att göra ansvarsfulla investeringar genom att underteckna de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och genom att endast anlita kapitalförvaltare och fondbolag som också har undertecknat principerna och som beaktar samhällsansvaret i placeringsverksamheten.

Vi beaktar samhällsansvaret i vår placeringsverksamhet både genom att utesluta och vikta våra placeringsobjekt och genom att påverka deras verksamhet. Vi följer upp indikatorer på miljö, samhälle och förvaltningssed bland våra placeringstillgångar kvartalsvis och jämför nivån på våra placeringstillgångar med företag som är listade med nämnda indikatorer i genomsnitt. Med våra investeringar strävar vi efter koldioxidutsläpp som är lägre än på marknaden, och placeringsobjektens koldioxidutsläpp beaktas vid nya placeringsbeslut. I våra fastighetsplaceringar arbetar vi långsiktigt med samhällsansvar, bland annat för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen.

Fennia är också en del av Finsif, en organisation för ansvarsfulla placerare, som är föregångare inom ansvarsfulla investeringar i Finland. Fennia vill vara med i nätverket av ansvarsfulla placerare och stödja samhällsansvarsaspekten i placeringsverksamheten.

Hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen beaktas i Fennia Liv

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

För närvarande beaktar Fennia Liv inte i sina placeringsbeslut de huvudsakliga negativa konsekvenser som placeringsbeslut har för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen. För att bedöma placeringarnas hållbarhet vid placeringsbeslut i Fennia-koncernen används miljö-, samhälls- och förvaltningsmätare vilka inte helt stämmer överens med de mätare som fastställs i SFDR-regleringen. En ny bedömning kommer att göras 2024 av hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna av placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen beaktas.

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

För närvarande beaktar Fennia Liv inte i sin försäkringsrådgivning de negativa konsekvenser som placeringsbeslut har för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen. För att bedöma placeringarnas hållbarhet vid placeringsbeslut i Fennia-koncernen används miljö-, samhälls- och förvaltningsmätare vilka inte helt stämmer överens med de mätare som fastställs i SFDR-regleringen. En ny bedömning kommer att göras 2024 av hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna av placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen beaktas.

Ekonomiskt ansvar och främjande av företagande
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor