Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Fennias samhällsansvar

Vi på Fennia vill vara med och bygga ett samhälle som tar ansvar och har företagaranda. Därför deltar vi i ansvarsfull verksamhet inom flera delområden i samhället och finns i enlighet med vår mission till för företagande och liv.

Ekonomiskt ansvar och främjande av företagande

Vi på Fennia vill stötta företag i alla storlekar, både i med- och motvind. Det att företagare och företag är framgångsrika i Finland och utomlands är ytterst viktigt både för oss och för hela vårt samhälle.

Vi sätter stort värde på våra kunders framgång och deras ekonomiska trygghet. Dessutom är vi skyldiga att ta hand om vår egen soliditet, eftersom vi som försäkringsbolag har ett stort ansvar. Fennia bedriver verksamhet enligt de lagar som gäller finans- och försäkringsbranschen och de normer som utfärdats med stöd av dem, transparent och öppet.

Läs mer om vårt ekonomiska ansvar och främjande av företagande →

Socialt ansvar – samarbete för likvärdighet

Jämlikhet och likvärdighet är viktigt för oss. För att främja dessa samarbetar vi ständigt med olika organisationer, vars arbete gör vårt samhälle till en bättre plats.

Läs mer om vårt sociala ansvar →

Personalansvar

Hos Fennia betyder personalansvar att arbetshälsa och produktivitet går hand i hand. Fennias företagskultur utmanar personalen att lära sig och utvecklas, och cheferna har en coachande attityd. Målsättningen är att varje Fenniaanställd ska kunna kombinera arbete och fritid på ett sätt som ger bästa möjliga glädje och välbefinnande. En kompetent, välmående och motiverad personal säkerställer vår framtida konkurrenskraft i en värld i förändring.

Läs mer om vårt personalansvar →

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar utgör en väsentlig del av vårt ekonomiska ansvar. Fennia Kapitalförvaltning har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och främjar ansvarsfulla investeringar genom att stödja och investera i bolag som verkar ansvarsfullt.

Läs mer om våra ansvarsfulla investeringar →

Ekonomiskt ansvar och främjande av företagande
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.