Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Börja använda Mitt Fennia för företag
 • Användarhantering

Användarhantering

Vem kan ge behörigheter?

För företag som använder Mitt Fennia har man i Mitt Fennia fastställt minst en huvudanvändare eller en behörighetsadministratör. Dessa personer kan ge rättigheter till övriga användare.

Hur ger man behörigheter?

Huvudanvändaren eller behörighetsadministratören kan ge rättigheter under fliken Behörighetskontroll i Mitt Fennia. När man ger rättigheter behöver man användarens namn, personbeteckning och e-postadress. Rättigheterna träder i kraft genast när uppgifterna sparas.

Vilka behörigheter finns det?

För varje användare fastställs först användartyp. Man ger också behövliga försäkringsspecifika behörigheter.

Mitt Fennia för företag har tre användartyper:

Huvudanvändare

 • Rätt att ge behörigheter till övriga användare.

 • Fulla rättigheter att använda Mitt Fennia.

Behörighetsadministratör

 • Rätt att ge behörigheter till övriga användare.

 • Ska ha minst en försäkringsspecifik behörighet. Ge vid behov extra rättigheter.

Slutanvändare

 • Ska ha minst en försäkringsspecifik behörighet. Ge vid behov extra rättigheter.

Ta även del av

Användartyper och innehållet i behörigheter (pdf)

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd