Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Saavutettavuus
 • Kotitalousasiakkaiden Oma Fennian saavutettavuusseloste

Kotitalousasiakkaiden Oma Fennian saavutettavuusseloste

Tämä on organisaation Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee kotitalouksien Oma Fenniaa ja on laadittu 21.9.2020. Päivitetty ajoneuvojen rekisteröintisovelluksen osalta 23.9.2020. Seloste on julkaistu 22.9.2020.

Saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen organisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Vetoamme tämän verkkopalvelun osalta kohtuuttomaan rasitteeseen. Fennia on uusimassa verkkopalveluitaan, ja saavutettavuusmuutosten rakentaminen nykyiseen Oma Fenniaan aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia.

Palvelussa olevia vakuutusdokumentteja uusitaan saavutettavaksi vuoden 2021 huhtikuuhun mennessä. Muilta osin saavutettavuusmuutoksia ei tehdä. Kotitalouksien Oma Fennia uusitaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja uusi palvelu rakennetaan saavutettavaksi.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen. Laki koskee sivustoa 23.9.2020 alkaen.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:

 1. Sivujen title-otsikoita ei ole merkattu. (WCAG 2.4.2)

 2. Sivun alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

 3. Palvelusta puuttuu toimiva hyppylinkki suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)

 4. Otsikoita ei ole merkattu otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)

 5. Taulukoissa on käytetty taulukko-otsikoita vaihtelevasti. (WCAG 1.3.1)

 6. Taulukoita on käytetty lomakekenttien järjestelyyn sekä vaihepolun asetteluun, mikä tekee sisällön hahmottamisesta ruudunlukijalla hankalaa. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

 7. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa palautetta taulukon sivun vaihtamisesta. (WCAG 3.2.2)

 8. Sivustolla on paljon grafiikkaa, jolta puuttuu tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)

 9. Tekstin tai elementin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3)

 10. Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi. (WCAG 1.4.4)

 11. Kaikilla elementeillä ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusindikaattoria. (WCAG 2.4.7)

 12. Osa sivuston kohteista ei ole käytettävissä, kun selataan sivua ruudunlukuohjelmalla ja nuolinäppäimillä. Tabulaattorilla linkkeihin on mahdollista päästä kiinni. Näissä ohjelmallinen toteutus ei vastaa kohteiden visuaalista esitystapaa. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

 13. Uusi ilmoitus -sivulla luettelovalikoiden jälkeen kohdistus ei aina siirry Siirry ilmoitukseen -painikkeeseen. (WCAG 2.4.3)

 14. Sivustolla on käytetty haitarielementtejä, joiden roolista tai siitä onko elementti auki vai kiinni ei kerrota ruudunlukijalle. (WCAG 4.1.2)

 15. Sivustolla on esitetty esim. linkkejä ruotsinkielisiin dokumentteihin, joiden kieltä ei ole määritelty. Näin ollen ruudunlukijat lukevat ruotsinkieliset tekstipätkät suomalaisittain. (WCAG 3.1.2)

 16. Palvelussa on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty. (WCAG 1.3.5)

 17. Lomakekentillä ei ole aina nimilappuja tai niitä ei ole yhdistetty oikein. (WCAG 3.3.2)

 18. Ryhmän muodostavia lomake-elementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

 19. Kaikkia pakollisia kenttiä ei ole merkattu. (WCAG 3.3.2)

 20. Vahinkoilmoituksen tarkistussivulla käytetään passiivista jatkamispainiketta palautteena siitä, että pakollisia tietoja on täyttämättä. Näin ollen virheilmoituksia ei anneta oikein. (WCAG 1.3.1)

 21. Lomakekenttien virheisiin liittyvät ohjeet on sijoitettu lomakekenttien alle eikä tietoja ole yhdistetty ohjelmallisesti niitä vastaaviin elementteihin. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

 22. PDF-tiedostoissa on puutteita. Esim. kieltä ei ole määritetty, HTML-otsikkotasoja ei ole käytetty, kuvilla ei tekstivastineita ja taulukoiden otsikoita ei ole määritetty. Usein myös lukujärjestys ei vastaa visuaalista lukujärjestystä. Vahinkoilmoitusten lomakekenttiin ei voi syöttää tietoa ruudunlukijaa käyttäen. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.1, 4.1.2)

 23. Käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos määräajan umpeuduttua. (WCAG 2.2.1)

Ajoneuvon rekisteröintisovelluksessa seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:

 1. Maamerkkien käytössä on puutteita: yläpalkkia ja pääsisältöä ei ole merkattu (1.3.1)

 2. Lomakkeen vaiheista kertovan palkin merkkauksessa on puutteita.
  Palkin teksti tai ohjelmallinen merkkaus ei välitä samaa informaatiota kuin ulkoasu. (1.3.1)

 3. Elementtiä ei ole nimetty (4.1.2, 1.1.1)

 4. Nykyistä vaihetta ei ole merkattu (1.3.1)

 5. Lukemisjärjestys ei noudata sisällön logiikkaa (1.3.2)

 6. Palkin linkeissä ei ole tekstisisältöä tai tekstivastinetta (2.4.4, 1.1.1)

 7. Tekstin ja taustan välisessä kontrastissa on puutteita (yläpalkin vihreä linkki valkoisella ja vihreällä taustalla) (1.4.3)

 8. Info-kuvakkeen tiedot eivät ole saatavilla näppäimistön tai apuvälineiden käyttäjille, ja osa informaatiosta ei ole näkyvissä mobiililaitteiden käyttäjille (2.1.1, 4.1.2, 1.4.10)

 9. Ajoneuvon valintataulukko

 10. Otsikkoa ei ole merkattu otsikoksi (1.3.1)

 11. Taulukkorakennetta ei ole merkattu taulukoksi, joten sarakkeiden ja sarakeotsikoiden merkitys ei välity, kun taulukkoa selaa ruudunlukijalla (1.3.1)

 12. Valintapainikkeiden nimilaput on yhdistetty tietoihin puutteellisesti (1.1.1, 4.1.2)

 13. Nimilappujen sisältö ei kuvaa valintapainikkeen merkitystä (ajoneuvon vakuutusnumero) (2.4.6)
  Perustiedot

 14. Sisällön rakenne (laatikot) ja otsikointi ei käy ilmi merkkauksesta (1.3.1)

 15. Taulukkorakennetta ei ole merkattu taulukoksi, joten sarakkeiden ja sarakeotsikoiden merkitys ei välity, kun taulukkoa selaa ruudunlukijalla (1.3.1)

 16. Valintapainikkeilla ei ole nimilappuja (1.1.1, 4.1.2)

 17. Jatka-painikkeen passivointi ei käy ilmi merkkauksesta (1.3.1)
  Rekisteröinti

 18. Joiltain lomake-elementeiltä puuttuu nimilaput, tai niitä ei ole liitetty kenttiin (1.1.1, 4.1.2)

 19. Päivämäärän syöttäminen ei ole mahdollista näppäimistöllä tai apuvälineillä, koska tekstikenttä on vain luku -tyyppinen (2.1.1)

 20. Päivämääräkentän yhteydessä olevalla kalenteripainikkeella ei ole tekstivastinetta eikä sitä ole merkattu painikkeeksi (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)

 21. Kun lomakkeelle on lisätty uusi omistaja, näppäimistökohdistus hyppää lomakkeen alkuun (3.2.2)

 22. Kun lomakkeelle on lisätty uusi omistaja, näppäimistökohdistuksen siirtäminen saa aikaan automaattisen tietojen latautumisen, tuo näkyviin mahdollisen virheilmoituksen ja siirtää kohdistinta, joten lomakkeella on hankala edetä loppuun asti näppäimistöllä ja ruudunlukijalla (2.1.2, 3.2.1)

 23. Kun ajoneuvon haltija poistetaan, avautuu varmistusdialogi, ja dialogin sulkemisen jälkeen kohdistus siirtyy sivun loppuun (2.4.3)

 24. Lomakkeen virheilmoituksia on vaikea havaita, sillä ne ilmestyvät lomakkeen alkuun (3.3.1)
  Hyväksyminen

 25. Sisällön rakenne (laatikot) ja otsikointi ei käy ilmi merkkauksesta (1.3.1)
  Ehdotus ja vahvistus -PDF-tiedostot

 26. Sisällön lukemisjärjestys ei vastaa sisällön loogista järjestystä (1.3.2)

 27. Otsikoita ei ole merkattu otsikoiksi (1.3.1)

 28. Kuvalla ei ole tekstivastinetta (1.1.1)

Huomasitko jonkin muun saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Kerro palautteesi verkkolomakkeella.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla (saavutettavuusvaatimukset.fi) kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.
Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.
Voit tilata tarvitsemasi saavutettavan materiaalin sähköisellä lomakkeella.

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet