Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Egendom och byggnader
 • Byggnadsskador i fastigheter och företag

Byggnadsskador i fastigheter och företag

Företagsskyddets egendomsförsäkringar ersätter bland annat skador till följd av brand, explosion, storm, skadegörelse, inbrott och läckage.

Gör så här om fastigheten eller företaget drabbades av en byggnadsskada

 • Gör en skadeanmälan så snart som möjligt efter att skadan inträffade.

 • Notera att du ska ha tillräckliga befogenheter för att ta hand om skadeärendet (du ska till exempel vara styrelseordförande, verkställande direktör, disponent eller försäkringsmäklare, om företaget har ett giltigt mäklaravtal).

 • Byggnadsskadetjänsten behandlar skadeärendet och begär ytterligare redogörelser vid behov.

 • När skadans omfattning och orsak har retts ut, meddelar vi vad din försäkring ersätter. Vi hjälper dig att välja en lämplig entreprenör.

 • Skadan ska repareras snarast möjligt för att undvika ytterligare skador. Notera att försäkringstagaren är beställare av reparationsarbetet.

 • Entreprenören ansvarar för reparationen.

 • För mer information ring byggnadsskadetjänsten

Ring byggnadsskadetjänsten 24/7 för att anmäla en byggnadsskada.

Du kan också anmäla skadan genom att fylla i en egendomsskadeanmälan på Mitt Fennia. Du kan logga in på Mitt Fennia för företag när nu har ingått avtal om nättjänst.

Gör så här om en vattenskada inträffade i fastigheten

 • Stäng huvudkranen för att förhindra ytterligare skador och ta hand om oskadad egendom genom att flytta undan egendom som riskerar att bli vattenskadad.

 • Om det är fråga om läckage i tappvatten- eller avloppsledningen, tappa inte vatten ur kranen eller använd toaletten. Kalla på en reparatör för att lokalisera och åtgärda läckaget.

 • Fotografera skadan och förteckna den förstörda eller skadade egendomen. Ge oss möjlighet att inspektera skadorna.

Gör så här om fastigheten drabbades av brand

 • Om brandkåren kommer till platsen, begär en redogörelse för olyckan av räddningsverket så att du senare kan lämna in den till oss.

 • Ta hand om den skadade och kvarstående egendomen genom att flytta bort den från brandplatsen.

 • Fotografera skadan och förteckna den förstörda eller skadade egendomen. Ge oss möjlighet att inspektera skadorna.

Gör så här om storm eller översvämning skadade fastigheten

 • Försök att förhindra att regnvatten tränger in i konstruktioner. Om taket har gått sönder på ett stort område, ring brandkåren.

 • Om ett elavbrott varar en längre tid, kontakta elbolaget.

 • Fotografera skadan och förteckna den förstörda eller skadade egendomen. Ge oss möjlighet att inspektera skadorna.

Gör så här om fastighetens hustekniska anordningar har gått sönder

 • Ta reda på anordningens märke, modell, ibruktagningsår och typnummer.

 • Begär ett utlåtande om anordningens fel och en kostnadsberäkning av en serviceleverantör.

 • Om anordningen kan repareras, låt reparera den.

Gör så här om fastigheten skadades till följd av skadegörelse, inbrott eller stöld

 • Gör en polisanmälan.

 • Fotografera skadan och förteckna den förstörda, skadade eller stulna egendomen.

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Försäkringsvillkor

Fastighetsförsäkringsvillkor FS130

Broschyrer

Fastighetsförsäkring

Lisää aiheesta

Arbetskollegor vid datorn.

Fullmakt för uträttande av försäkrings- och skadeärenden för företag

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor