Käyttäjähallinta

Kuka pystyy antamaan käyttöoikeuksia?

Oma Fenniaa käyttävälle yritykselle on määritelty Oma Fenniaan vähintään yksi pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija. Nämä henkilöt pystyvät antamaan muille käyttäjille oikeuksia.

Miten käyttöoikeuksia annetaan?

Pääkäyttäjä tai käyttövaltuushallinnoija voi antaa oikeuksia Oma Fennian Käyttöoikeudet -välilehdellä. Oikeuksia annettaessa tarvitaan käyttäjän nimi, henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Oikeudet tulevat voimaan heti tallennuksen jälkeen.

Millaisia käyttöoikeuksia on?

Jokaiselle käyttäjälle määritellään ensin käyttäjätyyppi. Lisäksi annetaan tarvittavat vakuutuskohtaiset käyttöoikeudet.

Yritysten Oma Fennia -palvelussa on kolme käyttäjätyyppiä:

Pääkäyttäjä

  • oikeus antaa muille käyttäjille käyttöoikeuksia
  • täydet oikeudet Oma Fennian käyttöön

Käyttövaltuushallinnoija

  • oikeus antaa muille käyttäjille käyttöoikeuksia
  • oltava vähintään yksi vakuutuskohtainen käyttöoikeus, anna tarvittaessa lisää oikeuksia

Peruskäyttäjä

  • oltava vähintään yksi vakuutuskohtainen käyttöoikeus, anna tarvittaessa lisää oikeuksia

Tutustu myös

Käyttäjätyypit ja käyttöoikeuksien sisältö

Tarkempi ohje käyttöoikeuksien antamisesta

Käyttöoikeuden antaminen tilitoimistokäyttäjälle, jonka henkilötunnus ei ole tiedossa

 Tulosta