Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Tillgänglighetsutlåtande för Fennia Livs webbutik

Tillgänglighetsutlåtande för Fennia Livs webbutik

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av Fennia Liv

Tillgänglighetsutlåtandet gäller Fennia Livs webbutik och upprättades den 9 december 2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 18 december 2020.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven enligt nivå AA i standarden WCAG 2.1.

Icke-tillgängligt innehåll:

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav och den uppfyller inte till alla delar kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagen gäller webbplatsen från och med den 1 januari 2021. Bristerna i tillgängligheten åtgärdas under 2021.

Tillgänglighetsbrister i webbutiken
 1. Brister i läsbarheten av PDF-filer i kod WCAG 1.1.1, 1.3.1
  Tillgänglighetsbrister i webbutikens chatt

 2. En del illustrationsbilder har text, men en del av innehållet som inte är text saknar textmotsvarighet. WCAG 1.1.1, 1.3.1

 3. Brister i meddelanden om status vid användning av tekniska hjälpmedel. WCAG 1.3.1, 4.1.3

 4. Brister i framställningen av strukturen och relationer i kod WCAG 1.3.1

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Beskriv den på

feedbackblanketten
.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets

beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(snabel-a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd