Hallitaanko yrityksessäsi kuljetusriskejä?

Tavarankuljetusriskit

Kuljetettavaa tavaraa vahingoittuu tai häviää runsaasti kaikkialla maailmassa joka päivä. Tavara saattaa särkyä, likaantua, tuhoutua, pilaantua tai kadota kuljetuksen aikana. Suuri osa kuljetusvahingoista on kuitenkin ehkäistävissä.

Lue lisää.

Kuljetuksiin liittyvät riskit

Rahdinkuljettajat ja logistiikkayritykset voivat pienentää riskejään mm. tuntemalla vastuutaan määräävät lait ja sopimukset, huolehtimalla kuljetuskaluston ja varastoiden kunnosta, siisteydestä ja vartioinnista, suunnittelemalla kuljetukset etukäteen ja varautumalla vahinkoihin kuljetusten vastuuvakuutuksilla.

Lue lisää.

Ota mieluummin vakuutukset kuin riski

Fennian yritysvakuutuksilla turvaat yrityksesi omaisuutta ja toimintaa vahingon sattuessa.

Lue lisää.

Kuljetuskontti
 Tulosta