Tietoturvavakuutus ja Fennian 24h tietoturvapalvelu

Miten yrityksessäsi on varauduttu tietomurtoon, haittaohjelmiin ja muihin tietoturvariskeihin? Fennian tietoturvavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmiin kohdistuneesta haittaohjelmasta, palvelunestohyökkäyksestä tai tietojen varastamisesta.

Tietoturvavahingon sattuessa saat ympäri vuorokauden apua ja ensiluokkaista palvelua Fennian 24h tietoturvapalvelusta.

Miksi yritys tarvitsee tietoturvavakuutuksen?

 • Yritysten tietojärjestelmissä olevan tiedon luottamuksellisuuden merkitys on kasvanut digitalisaation myötä. Samaan aikaan tietojärjestelmiin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt huomattavasti.
 • Toukokuussa 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus tuo yrityksille uusia velvoitteita esimerkiksi asiakkaista kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojavelvoitteiden laiminlyönnistä voi jatkossa joutua maksamaan huomattavia hallinnollisia maksuja tai vahingonkorvauksia.
 • Tietoturvavahingot voivat aiheuttaa yrityksen toiminnan keskeytymisen tai hidastumisen sekä huomattavia mainevahinkoja.
 • Tietoturvavahinkojen selvittämisestä sekä tietojen palauttamisesta ja tietojärjestelmien puhdistamisesta voi aiheutua yritykselle merkittäviä asiantuntijakuluja.

Mitä Fennian tietoturvavakuutukseen sisältyy?

Tietoturvatason kartoitus

Kartoitamme yrityksesi tietoturvan tason ja annamme tarvittaessa suosituksia tietoturvan kehittämiseksi.

Fennian 24h tietoturvapalvelu

Saat käyttöösi Fennian 24h tietoturvapalvelun, josta saat asiantuntija-apua tietoturvavahingon sattuessa ympäri vuorokauden. Palvelussa otetaan vastaan vahinkoilmoitus, selvitetään vahingon syy ja aloitetaan tarvittavat toimenpiteet vahingosta toipumiseksi ja lakisääteisten ilmoitusten tekemiseksi.

Tietoturvapalvelun tuottavat Fennian yhteistyökumppaneina Elisa Yritysguru ja kyberturvayritys Nixu.

Vahinkojen korvaaminen

Tietoturvavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta, haittaohjelmasta, tietojen varastamisesta, inhimillisestä virheestä tai palvelunestohyökkäyksestä.

Vakuutus korvaa esimerkiksi seuraavista asioista aiheutuneita kuluja:

 • vahingon torjuminen ja rajoittaminen
 • asiantuntija-apu tietoturvavahingon tutkimisessa
 • tietojen ja ohjelmistojen palauttaminen
 • tietosuojalainsäädännön velvoitteet ja tietosuojasakot.

Vakuutus kattaa myös ulkopuolisiin kohdistuvan vahingonkorvausvastuun silloin, kun on kyseessä

 • yksityisyyden suojan tai salassapitovelvollisuuden rikkoutumisesta aiheutunut vahinko tai
 • tietoturvallisuuden pettämisen seurauksena kolmannelle osapuolelle aiheutunut vahinko.

Vahingonkorvausvaateiden osalta selvitämme yrityksesi korvausvastuun. Jos yrityksesi on vastuussa vahingosta, maksamme korvauksen suoraan vahingonkärsineelle. Jos korvausvastuusta tai korvauksen määrästä tulee riitaa, hoidamme myös mahdollisen oikeudenkäynnin.

Voit halutessasi laajentaa vakuutusta valinnaisilla lisäturvilla seuraavien tilanteiden varalle:

 • liiketoiminnan keskeytyminen
 • kyberrikos
 • maineriskit
 • maksukorttien tietoturvastandardien loukkaukset
 • digitaalisessa mediassa julkaistusta aineistosta aiheutuva vahingonkorvausvastuu.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin yrityksesi vakuutuksista. Kartoitamme yrityksesi tietoturvan tason ja tarvittaessa yhteistyökumppanimme auttavat yritystäsi tietoturvan kehittämisessä.

Tee tietoturvatesti

Yrittäjän on syytä muistaa kaksi asiaa, kun puhutaan yrityksen tietoturvasta. Ensinnäkin pienikään yritys ei ole turvassa. Toiseksi: pienillä toimilla torjut suuren osan uhkista. Testaa, millä mallilla tietoturva on omassa yrityksessäsi.

Tee tietoturvatesti

 Tulosta