Hyppää sisältöön
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningar

Vi har grupperat information om behandling av personuppgifter genom att ta fram separata registerbeskrivningar utgående från syftet med behandlingen av uppgifterna. Nedan finns beskrivningar över hur dina personuppgifter behandlas när det specifika syftet för behandlingen av uppgifterna är olika, t.ex. vid försäkringsärenden eller skadereglering. Notera att dina personuppgifter kan behandlas samtidigt i flera olika syften.

Du får en helhetsbild av hur dina personuppgifter behandlas på

https://www.fennia.fi/dataskydd-och-anvaendarvillkor
.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd