Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Personalansvar

Personalansvar

Fennia är en arbetsplats dit det är trevligt att komma och där man upplever arbetsglädje och lyckanden. Hos oss betyder personalansvar att arbetshälsa och produktivitet går hand i hand. Fennias företagskultur utmanar personalen att lära sig och utvecklas, och cheferna har en coachande attityd. Målsättningen är att varje Fenniaanställd ska kunna kombinera arbete och fritid på ett sätt som ger bästa möjliga glädje och välbefinnande. En kompetent, välmående och motiverad personal säkerställer vår framtida konkurrenskraft i en värld i förändring.

Jämlikt Fennia

Vi tar väl hand om vår personal som helhet och som individer. Vi jobbar ständigt för jämlikhet och lika värde på arbetsplatsen. Transparenta koncept, rättvishet och hållbara lösningar är kärnan i ansvarsfull personalledning. Vi rekryterar fördomsfritt och frågar varken efter de arbetssökandes ålder eller kön, eftersom de inte är avgörande faktorer i vår rekryteringsprocess.

Personalundersökning hjälper att utveckla arbetshälsa

Det är viktigt för oss att våra anställda är nöjda och får sin röst hörd. På en arbetsplats där alla mår bra finns det utrymme och möjligheter att utnyttja information och erfarenheter, göra saker och ting tillsammans och lära sig nytt. Med hjälp av den årliga personalundersökningen vill vi få fram var och ens åsikter, idéer och utvecklingsbehov. Resultaten bearbetas tillsammans, åtgärderna följs upp och god praxis delas till alla. Deltagarprocenten har alltid varit hög på Fennia och på personalundersökningen 2019 svarade beundransvärda 90,7 procent av hela koncernens personal. Den höga deltagarprocenten visar att arbetstagarna är engagerade och upplever att det är viktigt att utveckla arbetshälsan.

Arbetshälsan utvecklas på flera sätt, t.ex. genom initiativverksamhet. Genom den kan varje Fenniaanställd påverka sitt eget arbete och sin arbetsmiljö. Sammanlagt 85 goda initiativ gicks igenom på Fennia 2019.

Ansvarsfullt sommarjobb

År 2019 var Fennia med i den riksomfattande kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb för sjunde gången. Syftet med kampanjen är att erbjuda unga fler högklassiga sommarjobb och bra sommarjobbsupplevelser. De företag som deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb förbinder sig att ge tydlig information om rekryteringsprocessen, ordna väl planerad introduktion och erbjuda unga jämlikt och rättvist bemötande på arbetsplatsen.

Hur hållbarhetsrisker beaktas vid belöning

Fenniagruppen följer en gemensam löne- och belöningspolicy. Utgångspunkten för belöningen är att den ska vara sporrande, rättvis, och rimlig, stöda välbefinnande, omfatta både ledningen och personalen samt vara förenlig med koncernens och koncernbolagens intressen på såväl kort som lång sikt.

Fenniakoncernen fäster vid belöning också uppmärksamhet vid att belöningen sporrar personalen till ansvarsfull verksamhet och främjar iakttagande av god förvaltningssed. Till belöning berättigar till exempel inte verksamhet, i vilken man har agerat i strid med regleringsskyldigheter, Fenniakoncernens principer eller regler eller med etiska arbetssätt.

Vid belöning av chefer kan vi utöver kvantitativa målsättningar också beakta kriterier som gäller personalens nöjdhet och välbefinnande. Vid belöning av försäljningspersonal beaktar vi också kvalitativa element, till exempel kundnöjdhet kan påverka belöningen. Vid försäljning av placeringsförsäkringar främjas ansvarsfulla investeringar och större belöning kan inte ges för försäljning av placeringsprodukter med högre hållbarhetsrisk än av produkter med lägre risk.

Vid belöningen strävar vi efter att beakta att arbetet utförs enligt bolagets strategiska målsättningar och så att hållbar verksamhet främjas. Faktorer som beaktas är till exempel ansvarsfulla produkter, kundnöjdhet, smidiga kund- och serviceprocesser och regelefterlevnad.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor