Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hemförsäkring för egnahemshus

Vattenfelsbrytare är ett effektivt sätt att förebygga läckageskador

Det inträffar årligen cirka 36 000 vatten- och läckageskador, vilket betyder hundra skador varje dag. Skador kan förebyggas med vattenfelsbrytare och genom att se till att rören är i skick.

Läckageskador beror på föråldrade tappvatten- och avloppsledningar, på att anordningar som använder vatten har blivit vanligare och på byggfel. Att åtgärda skador leder ofta till omfattande kostnader och tar tid, eftersom man är tvungen att riva ner och torka konstruktioner innan man kan påbörja själva renoveringen. Ofta är man tvungen att flytta bort för den tid renoveringen pågår.

Läckageskador kan förebyggas effektivt genom att installera en vattenfelsbrytare på den inkommande vattenledningen efter vattenmätaren. Brytaren håller koll och skyddar tappvattenledningarna och alla dess kopplingar dygnet runt. Anordningen upptäcker även dolda läckage i tidigt skede och stänger av vattnet i rören. Det är enkelt att använda vattenfelsbrytaren och den kan styras smidigt från manöverpanelen eller via en mobilapp.

Fennia erbjuder betydande förmåner för dig som skaffar en vattenfelsbrytare

Fennia och tillverkaren av vattenfelsbrytare Leakomatic samarbetar för att förebygga vattenskador och erbjuder betydande förmåner för dig som skaffar en vattenfelsbrytare.

Leakomatic erbjuder en vattenfelsbrytare inklusive installation till ett nedsatt pris för Fennias kunder, och Fennia erbjuder följande förmåner på försäkringspremierna för byggnaden och lösöre till dig som skaffar en vattenfelsbrytare:

 • 50 % rabatt på första årets premie

 • 20 % rabatt under de följande fyra åren.

Dessutom får du som skaffar en vattenfelsbrytare en självriskcheck på 200 euro, som du kan använda vid egendomsskador på byggnaden eller lösöre.

Fennias hemförsäkringskund får dessa förmåner genom att skicka in installationsintyget till Fennia.

Exempelberäkning på kostnader för Leakomatics vattenfelsbrytare och Fennias förmåner

Egnahemshus i trä i Esbo. Byggår 1987, boyta 120 m².

Exempelberäkning på kostnader för Leakomatics vattenfelsbrytare och Fennias förmåner

Egnahemshus i trä i Esbo. Byggår 1987, boyta 120 m2.

Leakomatic M3i-vattenfelsbrytare för Fennias kunder 619 €
(inklusive vattenlarm, läckagevarnare och basinstallation)
Leakomatic M4i-vattenfelsbrytare för Fennias kunder 859 €

(inklusive vattenlarm, läckagevarnare och basinstallation)

Övriga förmåner för Fennias kunder**
50 % rabatt på försäkringspremien för byggnaden det första året 253 euro
50 % rabatt på försäkringspremien för lösöre det första året 169 euro
20 % rabatt på försäkringspremien för byggnaden de följande fyra åren 404 euro
20 % rabatt på försäkringspremien för lösöre de följande fyra åren 268 euro
Självriskcheck för egendomsskador 200 euro
Förmånerna på försäkringspremierna sammanlagt under de fem åren 1 094 euro + självriskcheck 200 euro

* För installation kan man söka hushållsavdrag.
** Priserna har beräknats utifrån nuvarande prislista exkl. andra rabatter.

Gör så här

 • Läs mer om vattenfelsbrytaren på Leakomatics webbplats.

 • Leakomatic förmedlar din beställning till installationsföretaget i din region.

 • Installationsföretaget kontaktar dig och kommer överens om installationen av vattenfelsbrytaren.

 • Efter installationen får du ett installationsintyg av Leakomatic.

 • Kontakta Fennia och du får rabatt på försäkringspremierna för byggnaden och lösöre samt självriskchecken på 200 euro.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd