Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • Undantagstiden visade att lyckan finns närmre än man tror

Undantagstiden visade att lyckan finns närmre än man tror

18.9.2020

Det undantagstillstånd som inleddes i mars har öppnat mångas ögon för vad man har gjort för att trygga sitt eget och familjens liv. Vad känner våra kunder tacksamhet för i en svår situation och vilka aspekter blev viktiga och definierande för en själv?

När vi i Finland i början av våren på allvar gick in för att bekämpa coronaviruset var det många som kände sig förvirrade: vad skulle framtiden riktigt föra med sig? Nu när lite tid har förflutit, vill vi också lyfta fram det positiva med hela situationen. Vi frågade våra kunder vad de känt tacksamhet för under undantagstillståndet.

Vi fick in ett tiotal svar och de insikter som framkommer i dem ger positiva perspektiv på hur man har kunnat skapa sig en tillvaro man trivs med, mitt under undantagsförhållandena och även efter dessa exceptionella månader.

Många lyfte i sina svar fram en tacksamhet över möjligheten till distansarbete och mer fritid.

”Jag är tacksam över att jag har kunnat jobba på distans. Det har gjort att jag har fått mer fritid under vardagarna. Jag är mer utvilad och närvarande för mina anhöriga. När det här är över kommer jag jobba mer på distans och tacksamheten över små vardagliga saker kommer att bli en bestående del av mitt liv.” – Lilla My

Utrymme för att satsa på välbefinnandet

Flera som svarat upplever att distansarbetet har gett dem några timmar extra tid på dygnet. Dessa timmar har utnyttjats väl, för olika saker man själv uppskattar. Sovande och kvalitetssömn är med på listan över favoriter, liksom även att ta hand om sin kondition.

”Tiden jag lade på dagliga arbetsresor minskade med två timmar. På så sätt fick jag mer tid över för mig själv, hobbyer och hushållsarbete. Det här har ökat mitt välbefinnande och jag har insett att det även framöver är lönt att satsa på sig själv. Jag hoppas att jag kan fortsätta distansarbeta också efter det här för att i framtiden bättre kunna balansera arbets- och privatliv. – Kvinna 50+

Tack vare undantagstillståndet lärde jag mig också att ta bättre hand om min fysiska kondition och jag köpte en cykel. Förhoppningsvis ska den där cykeln och cykelturerna leva kvar som ett positivt minne från detta. – Minkkinen

Mer tid för nära och kära

I flera av svaren nämndes att tid tillsammans med närstående hade bidragit till en ökad känsla av tacksamhet. Mänskliga relationer, och även relationerna till lurviga familjemedlemmar, har varit bland de viktigaste resurserna denna speciella vår och den tid som tillbringats tillsammans med dem är en viktig anledning till tacksamhet.

”Jag är tacksam över att både jag själv och mina anhöriga är friska. På grund av undantagstillståndet får jag tillbringa mycket tid på tu man hand med min son som studerar. Vi har en bra arbetsfördelning; jag skämmer bort oss med god mat och min son deltar i hushållsarbetet. Jag var mån om att berätta för honom hur trevligt vi hade det. Det jag tar med mig från den här tiden är att jag kan hålla mig lugn och sansad också i svåra situationer. Jag har också en fortsatt god relation med min son.” – Anonym

”Distansarbetet gjorde det äntligen möjligt att skaffa hund, vilket har varit en dröm i 25 år. Eftersom arbetsresorna har lämnats bort har jag varje arbetsdag fått två timmar mer fritid i kalendern. Som en sammantagen effekt av hundvalpen och den ökade fritiden kunde jag till och med sluta ta min antidepressiva medicin. Jag är nu piggare och på bättre humör. Min nya lurviga bästa kompis kommer att finnas kvar hos mig efter att allt det här är över. – Lycklig hundägare

Lycklig av att hjälpa andra

Det är känt att det gör människan gott såväl psykiskt som fysiskt att hjälpa någon annan. Bland dem som svarat uttrycktes även glädje och tacksamhet över att man kunnat hjälpa till. Att hjälpa någon annan kan också driva oss själva framåt och hjälpa oss att lära oss nya saker.

”Jag är tacksam över att mitt företag har fler strängar på sin lyra. Eftersom min egen firmas situation hela tiden har varit bra har jag också kunnat vara till hjälp och stöd för andra företagare. Samarbetet har gett mig en ännu närmare relation till mina medföretagare än förut. Det som blir kvar efter den här tiden är tilltron till den egna intuitionen och de beslut jag fattat med stöd av den” – Kuramuija

Stilla stunder i naturens hägn

Finländarnas speciella relation till naturen har synts såväl i nyhetsrubrikerna som ute på naturstigarna under våren och sommaren. Att stanna upp i naturen har fallit sig naturligt när man blivit tvungen att i övrigt begränsa sin rörelsefrihet. Naturen har gett finländarna energi och glädje på många olika sätt.

”Under undantagstillståndet till följd av coronan har jag varit tacksam över att få sova längre på morgnarna och en lugnare livsrytm. Fortsättningsvis fredar jag morgnarna för mig själv alltid när det bara är möjligt. Det som blivit bestående i mitt liv efter undantagstillståndet är att jag noterar vardagens små glädjeämnen: att jag stannar upp och känner regnet eller solskenet mot huden.” – Niina

”Folk blev tvungna att dra ner på takten och stanna upp och fundera över livets djupa frågor. Familjerna kom samman och umgås. Människor strömmade ut i naturen. Jag trivs själv också ute i naturen och känner därför tacksamhet i naturens hägn. – Mimmy

Av svaren kan man utläsa hur människorna har utnyttjat sin tid för att stanna upp. Många har ägnat mer av sin tid åt de saker som de upplever som allra viktigast i sitt liv. Att under dessa exceptionella månader ha stannat upp och fokuserat på hur man vill att ens liv ska se ut har lämnat ett bestående intryck för många. Det har förändrat såväl stora som små saker i livet och styrt dem i en ny och mer positiv riktning.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd