Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Tillgänglighetsutlåtande för mobilt reseförsäkringskort, publicerat 22.9.2020

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller det mobila reseförsäkringskortet och upprättades den 21 augusti 2020. Tillgängligheten har granskats av en utomstående organisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten har inga kritiska brister i fråga om tillgänglighet.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den på f

eedbackblanketten.
Vi gör vårt bästa för att åtgärda
bristen.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd