Hyppää sisältöön
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Användarvillkor för nättjänsten
 • Tekniska rekommendationer och datasäkerhet

Tekniska rekommendationer och datasäkerhet

Rekommenderade webbläsare

Fennia.fi stöds av följande webbläsare:

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Apple Safari

 • Opera

Mitt Fennia stöds av följande webbläsare:

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Apple Safari

 • Edge

Vi rekommenderar att du använder de nyaste versionerna av webbläsarna. För att garantera datasäkerheten ska webbläsarna och operativsystemen uppdateras regelbundet.

Kakor

Läs mer om kakor på sidan

Användning av kakor
.

Användning av Mitt Fennia

Vi erbjuder våra kunder tjänsten Mitt Fennia för uträttande av försäkrings- och skadeärenden. Du loggar in i tjänsten med nätbankskoder eller med mobil-id. Företagskunder kan logga in också med Mitt Fennia-koder.


Fennia använder skyddade nätförbindelser

Fennias nätförbindelser skyddas genom SSL-teknik (Secure Sockets Layer). Detta möjliggör förmedling av data mellan användarens server och Fennias server på ett tryggt och säkert sätt, så att utomstående inte kan komma åt uppgifterna.

Fennias webbplats www.fennia.fi, tjänsten Räkna ut och köp och tjänsten Mitt Fennia skyddas i sin helhet med SSL-teknik.

URL-adressen för en skyddad sida börjar med https://. Om internetsidan är skyddad visas i regel en bild på ett lås i webbläsarens adressfält. Du kan säkerställa att skyddet fungerar genom att klicka på låset.

Stöd för JavaScript

På webbplatsen Fennia.fi används JavaScript för olika funktioner, t.ex. för att beräkna försäkringspriser samt i popupfönster. För att du ska kunna utnyttja tjänsten till fullo måste din webbläsare ha stöd för JavaScript.

JavaScript har aktiverats som standard i de flesta vanliga webbläsare. I de flesta webbläsare kan du vid behov aktivera JavaScript i menyn Inställningar eller Verktyg.

Tömma cacheminnet

Om du använder en dator som är i allmänt bruk (t.ex. på ett bibliotek), rekommenderar vi av säkerhetsskäl att du tömmer webbläsarens cacheminne när du avslutar sessionen.

Nätfiske (phishing)

Fennia skickar aldrig e-post för att fråga efter kundernas personliga uppgifter (användarkoder, personbeteckning osv.).

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd