Råkade du ut för en vattenskada eller brand hemma?

Fennias husassistans 24h

Fennias husassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Råkade du ut för en vattenskada eller brand hemma eller skadades ditt hem eller din sommarstuga i en storm? Är det omöjligt att bo hemma efter skadan? Fennias husassistans 24h hjälper dig i alla byggnadsskador som gäller egnahemshus och fritidsbostäder. Du kan anmäla skador dygnet runt och få hjälp med skadekartläggningen och annat som gäller skadan.

Så här står vi till tjänst när skadan är framme

Ring Fennias husassistans 24h på 010 503 2012 (tillsvidare begränsad service på svenska)

 • Vi gör en skadeanmälan åt dig.
 • Vi reder ut situationen och organiserar den hjälp du behöver.
 • Vi beställer skadekartläggning åt dig.
 • Vi hjälper dig att reparera skadorna.

Fennias husassistans 24h

 

Gör så här vid skadesituationer

Vattenskada

 • Stäng huvudkranen för att förhindra ytterligare skador.
 • Flytta undan lösöre, så att de inte blir vattenskadade.
 • Om det är fråga om ett läckage i avloppsnätet, tappa inte vatten ur kranen eller använd toaletten. Om du kan, torka upp vatten med t.ex. en handduk.
 • Om du bor i ett bostadsaktiebolag, kontakta servicebolaget eller disponenten. Meddela även den eventuella hyresvärden. Om lösöre skadades, ring 010 503 2000 eller fyll i skadeanmälan på Mitt Fennia.
 • Vid skador som gäller egnahemshus och fritidsbostäder ring Fennias husassistans 24h på 010 503 2012
 • Om det inte längre går att bo i lägenheten, hjälper vi dig att skaffa en tillfällig lägenhet. Se mer information här.

Brandskada

 • Vid skador som gäller egnahemshus och fritidsbostäder ring Fennias husassistans 24h på 010 503 2012. Vid skador som gäller bostadsaktiebolag ring 010 503 2000.
 • Fotografera skadan och förteckna den förstörda eller skadade egendomen.
 • Ge Fennia möjlighet att inspektera skadorna.
 • Om det inte längre går att bo i lägenheten, hjälper vi dig att skaffa en tillfällig lägenhet. Se mer information här.

Ersätter min försäkring?

Du ser giltighetsområdet för och omfattningen av din försäkring på Mitt Fennia.

 • Vid vattenskador ersätter hemförsäkringen skador som drabbat byggnaden eller lägenheten till följd av läckage från ett rör eller en hushållsmaskin. Försäkringen ersätter inte skador till följd av konstruktioners dåliga skick, t.ex. vattenskador som beror på att fogar till plattor har läckt eller att utsidan på ett rör har korroderat.
 • I ersättningen beaktas grundsjälvrisken (i regel 200 euro) eller ett eventuellt självriskavdrag enligt ålder.
 • Från en hemförsäkring ersätts skador till följd av brand. Fennias experter hjälper dig att komma över skadan.

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

Information om hemförsäkringen

 Skriv ut sidan