Jag blev sjuk eller råkade ut för ett olycksfall på fritiden – FenniaVårdaren hjälper

FenniaVårdare

Gör så här

 • Ring FenniaVårdaren på 010 503 5900. Du får redan under samtalet råd kring frågor som rör sjukdomen eller olycksfallet. FenniaVårdaren bokar också tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig.
 • Ta med FPA-kortet när du söker vård.
 • I ärenden som gäller ersättningar och betalningsförbindelser ring Fennias ersättningstjänst på 010 503 2000.

Gör så här om du har en fritidsolycksfallsförsäkring som din arbetsgivare tecknat

 • Anmäl olycksfallet till din arbetsgivare snarast möjligt. Arbetsgivaren gör en olycksfallsanmälan, varefter du får ett försäkringsintyg till din mobil.
 • För vårdbedömning och tidsbokning till läkare ring FenniaVårdaren på 010 503 5900. FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23.
 • Ta med FPA-kortet när du söker vård.
 • Visa försäkringsintyget som du fick som sms på vårdinrättningen.
 • I ärenden som gäller ersättningar och betalningsförbindelser ring Fennias ersättningstjänst på 010 503 2000.

Varför ska jag använda tjänsten FenniaVårdare?

 • FenniaVårdaren bokar tid hos specialist åt dig. Vården är effektivare när du genast får vård på rätt ställe.
 • Läkartider som bokas via FenniaVårdaren är alltid enligt våra avtalspriser.
 • För besök hos specialister betalar du endast den eventuella självriskandelen i din försäkring, övriga kostnader faktureras direkt av Fennia.
 • Du behöver inte separat anmäla skadan om det inte är fråga om ett olycksfall i arbetet eller en trafikolycka.

FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23 på 010 503 5900.

Du kan använda tjänsten om du har en försäkring i händelse av sjukdomar eller olycksfall hos Fennia och du behöver vård i Finland. Tjänsten genomförs i samarbete med Pihlajalinna och i telefonen svarar alltid en sjukskötare.

Om du ännu inte har en försäkring ta del av

Om Skyddet för hälsa
Om olycksfallsförsäkringar

 

Ersätter min försäkring?

Kontrollera innehållet i och omfattningen av din försäkring i försäkringsbrevet.
Försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren finns på Mitt Fennia.

 

Har det uppstått kostnader för vård av sjukdom eller olycksfall? Gör en ersättningsansökan

Om det har uppstått kostnader för vård av ett olycksfall eller en sjukdom, gör en ersättningsansökan på Mitt Fennia. Om skadeärendet redan handlagts hos Fennia, sök ersättning på blanketten för fortsatta kostnader.

Spara kvitton, vi begär dem vid behov.

Logga in på Mitt Fennia

 Skriv ut sidan