Jag insjuknade plötsligt eller skadade mig under resan i Finland

Gör så här

  • För vårdbedömning och tidsbokning till läkare ring FenniaVårdaren på 010 503 5900. Då säkerställer du tillgång till bästa möjliga vård. Du kan ringa FenniaVårdaren dagligen kl. 7–23.
  • Ta med FPA-kortet när du söker vård.
  • Betala först själv vård- och läkemedelskostnader och gör sedan en ersättningsansökan på en elektronisk blankett. Spara kvitton, vi begär dem vid behov.
  • I ärenden som gäller ersättningar och betalningsförbindelser ring Fennias ersättningstjänst på 010 503 2000.

Ersätter min försäkring?

  • En resenärförsäkring ersätter vårdkostnader till följd av sjukdomar och olycksfall under resor.
  • Resenärförsäkringen gäller under resor i Finland som görs till en plats på minst 50 kilometers avstånd från din bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Resenärförsäkringen gäller inte under vistelse på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa.
  • Du ser giltighetsområdet för och omfattningen av din försäkring på Mitt Fennia

Ansök om ersättning

  • På Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder. Om skadeärendet redan har handlagts hos Fennia, sök ersättning med en ansökan om fortsatta kostnader.
 Skriv ut sidan