Vindrutan gick sönder – så här åtgärdas en glasskada

Glasskador

Det lönar sig att låta laga stenskott i vindrutan med detsamma. Som vår glasförsäkringskund låter du laga små stenskott enkelt direkt hos våra bilglasverkstadspartner utan självrisk. Om stenskottet hinner sprida sig och sprickan kräver byte av vindruta, hjälper vår glasskadetjänst.

Nedan hittar du anvisningar för hur du använder våra tjänster, vare sig du snabbt behöver laga vindrutan eller bara veta om byte av vindruta kan ersättas.

Stenskott i vindrutan

Stenskott mindre än ett tvåeurosmynt låter du laga hos våra bilglasverkstadspartner utan självrisk. När du bokar tid för din bil direkt via våra bilglasverkstadspartner, behöver du inte göra en skadeanmälan eller betala för lagningen – kör bara in bilen direkt till den verkstad du valt.

Tidsbokning till Fennias bilglasverkstadspartner:

Carglass-logo InCar-logo Laakkonen-logo


Om du inte hittar en lämplig verkstad ovan, kontakta vår glasskadetjänst

Spricka i vindrutan

Om du har en spricka i vindrutan eller ett stenskott har spridit sig, måste hela vindrutan bytas. Du betalar bara självrisk för bytet om du anlitar våra bilglasverkstadspartner.

Om du har en spricka i vindrutan, kontakta vår glasskadetjänst
● på en elektronisk glasskadeblankett
● per telefon på 010 503 2000, mån–fre 8–17
 

Hur fungerar Fennias glasskadetjänst?

  1. Fyll i glasskadeblanketten på nätet eller ring vår glasskadetjänst på 010 503 2000 (mån–fre 8–17).
  2. Under samtalet får du veta om skadan kan ersättas och en uppskattning om rutan kan lagas eller om den måste bytas ut. Vi ringer upp dig senast följande vardag efter ifyllandet av blanketten.
  3. Om du vill, bokar vi tid till verkstaden åt dig och hjälper vid eventuell bokning av hyrbil.
  4. Kör bilen till verkstaden. Lagning av vindruta är gratis för dig och vid byte av ruta betalar du bara självrisken enligt försäkringsavtalet.

Fennias glasskadetjänst genomförs i samarbete med Carglass®. Vi behandlar 90 procent av skadorna senast inom följande vardag.

När du använder glasförsäkringen påverkar lagningen eller bytet av rutan inte dina bonusar. Fennias bilglasverkstadspartner ger garanti på arbetet.

Lagning eller byte av vindruta ersätts från Fenniakaskos glasförsäkring. Du kan kolla omfattningen på din försäkring i ditt försäkringsbrev genom att logga in på Mitt Fennia.

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

Information om fordonsförsäkringar

 Skriv ut sidan