Telefonen eller surfplattan gick sönder

Telefonen eller surfplattan gick sönder

Varför ska jag använda Fennias skadetjänst?

  • Du får genast veta om skadan kan ersättas och vad det kostar att reparera apparaten.
  • Under samtalet får du veta om en penningersättning betalas ut för den skadade telefonen eller surfplattan, om apparaten repareras eller om du får en ny motsvarande apparat.
  • Om apparaten repareras, använder vi service som är auktoriserad av tillverkaren och då hålls t.ex. garantin i kraft.
  • Under samtalet får du råd och hjälp med andra skaderelaterade frågor.

Gör så här

Om mobilen går sönder

Fennias skadetjänst för mobilapparater produceras i samarbete med Mobylife. Vi handlägger över 90 procent av skadorna inom en vardag.

Ersättningspraxis för Apple iPhone

Ersätter min försäkring?

  • En omfattande hemförsäkring eller en resgodsförsäkring ersätter om en telefon eller surfplatta går sönder. I ersättningsbeloppet beaktas apparatens ålder och från ersättningen dras en eventuell självrisk av.
  • Från försäkringen ersätts skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse, t.ex. om du tappar apparaten i marken eller i vatten. Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sedvanlig användning, som förslitning eller som omfattas av tillverkarens garanti. 
  • Du ser giltighetsområdet för och omfattningen av din försäkring på Mitt Fennia.
  • Även om du inte får ersättning från försäkringen reparerar Fennias partner Mobylife apparaten enligt avtalspris.

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

Information om försäkringar för hemlösöre

 Skriv ut sidan