Övriga skador i hemmet

Så här står vi till tjänst när skadan är framme

Ring Fennias husassistans 24h på 010 503 2012 (tillsvidare begränsad service på svenska)

 • Vi gör en skadeanmälan åt dig.
 • Vi reder ut situationen och organiserar den hjälp du behöver.
 • Vi beställer skadekartläggning åt dig.
 • Vi hjälper dig att reparera skadorna.

Fennias husassistans 24h

 

Gör så här

 • Fotografera skadan och förteckna den förstörda, skadade eller stulna egendomen.
 • Om det är fråga om stöld, lägenhetsinbrott eller skadegörelse, gör en polisanmälan
 • Om du bor i ett bostadsaktiebolag och skadan drabbar byggnaden, kontakta servicebolaget eller disponenten.

Ersätter min försäkring?

 • Från en hemförsäkring ersätts skador på byggnaden och lösöret i enlighet med försäkringsvillkoren.
 • En omfattande hemförsäkring ersätter skador till följd av en plötslig och oförutsedd händelse, utom de undantag som är uppräknade i försäkringsvillkoren.
 • En bashemförsäkring ersätter skador till följd av stöld, inbrott, skadegörelse och storm samt en del vattenskador.
 • Hemförsäkringar ersätter till exempel inte skador när
  • orsaken är felaktig användning av lösöre eller en byggnad eller försummelse av underhåll
  • lösöre eller en byggnad har skadats till följd av slitage, rost, frätning, förskämning, svampbildning, murknande, materialtrötthet eller motsvarande fenomen som sker gradvis
  • en byggnad har skadats till följd av planerings-, grundläggnings-, byggnads-, arbets-, monterings- eller användningsfel
  • de har orsakats av husdjur eller sällskapsdjur, insekter eller skadedjur.
 • Du ser giltighetsområdet för och omfattningen av din försäkring på Mitt Fennia

Anmäl en skada

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

Information om hemförsäkringen

 Skriv ut sidan