Kontakta oss

Fennia Kapitalförvaltning Ab

Adress och hemort:
Kyllikkiporten 2, Helsingfors

info.varainhoito@fennia.fi
tfn 010 503 7990

Våra experter

Eriksson Eero

Eero Eriksson
Verkställande direktör

tfn 050 544 6214

Launonen Simo

Simo Launonen
Direktör
Försäljning och kundrelationer
tfn 050 597 0025

Ketolainen Heidi

Heidi Ketolainen
Direktör
Administration och juridiska ärenden
tfn 040 733 4124

Mäkinen Jarno
Jarno Mäkinen
Seniorportföljförvaltare

tfn 040 777 8814
Yrjölä Ville

Ville Yrjölä
Operativ chef, Fastighetsfunktion

tfn 040 350 3126

Alaraatikka Marko

Marko Alaraatikka
Kapitalförvaltare

tfn 040 821 1655

Motzkin-Niemi Michaela

Michaela Motzkin-Niemi
Seniorportföljförvaltare

tfn 040 631 1680

Ojala Marko

Marko Ojala
Seniorportföljförvaltare

tfn 0400 532 833

Gråsten Risto

Risto Gråsten
Kapitalförvaltare

tfn 040 521 3638

Sadinmäki Timo

Timo Sadinmäki
Kapitalförvaltare

tfn 050 364 0266

Pietikäinen Timo

Timo Pietikäinen
Kapitalförvaltare

tfn 050 354 4170

Maria Östergård-Käld

Maria Östergård Käld
Kapitalförvaltare

tfn 050 599 8546

Palmu Heikki

Heikki Palmu
Fondförvaltare Fennica Fastigheter I

tfn 040 545 0018

Puhakainen Elina

Elina Puhakainen
Fondförvaltare Fennica Tomter

tfn 050 331 9119

Oravainen Harri

Harri Oravainen
Investering chef, Fastighetsfunktion

tfn 041 539 3985

Nilsson Leo

Leo Nilsson
Head of Joint Ventures 

tfn 040 830 8073

Markkula Aarne

Aarne Markkula
Verkställande direktör

tfn 040 522 6927

Lang Ari

Ari Lang
Uthyrning chef, Fastighetsfunktion

tfn 040 900 2380

Vuolle Tiia

Tiia Vuolle
Fennica Fastigheter I Asset manager

tfn 040 519 8231

Valkama Timo

Timo Valkama
Head of Transactions, Fastighetsfunktion

tfn 040 582 1955

     

 

 

 

   
       

Regional försäljning

Blomqvist Jens, Åbo tfn 040 752 7267
Enroos Tommi, Jyväskylä tfn 040 520 4275
Kriikku Minna, Helsingfors tfn 040 844 9259
Kurttila Juha-Pekka, Helsingfors tfn 040 091 2821
Neuvonen Sanna, Lahtis tfn 040 565 3410
Sikkinen Kari, Tammerfors tfn 050 422 1835
Spoof Åsa, Vasa tfn 040 844 8885
Tolvanen Marko, Uleåborg tfn 040 848 2342
Tähtelä Ulla, Helsingfors tfn 040 193 5271
Vidqvist Tom, Åbo tfn 040 082 6672
Vuontela Teemu, Helsingfors tfn 040 660 1755
Väänänen Marja-Liisa, Seinäjoki tfn 040 182 3358
Yli-Erkkilä Tuomo, Helsingfors tfn 040 584 6990
   
   
   

 

Aarne Markkula
Verkställande direktör

tfn 040 522 6927

 

 Skriv ut sidan