Kapitalförvaltningsstrategier

 • Vi använder portföljmodeller som grundar sig på olika investeringsstrategier när vi bygger upp våra kapitalförvaltningslösningar.
 • Våra experter definierar i samarbete med dig vilket alternativ som passar bäst för dig och beaktar dina målsättningar, placeringstiden och andra specialdrag som inverkar på placeringen.
 • Tydligt uppställda avkastningsmål och en fastställd risknivå hjälper dig att välja ett lämpligt alternativ.
 • Investeringsbesluten som gäller kapitalförvaltningslösningarna fattas av Fennia Kapitalförvaltning. När Fennia ändrar allokeringsvikterna i sin placeringsportfölj verkställer vi systematiskt placeringsbesluten i Fennia Kapitalförvaltnings kundportföljer.

KASSA

Kassa

Portföljen Kassa är en effektiv kassahanteringslösning för företag och privatpersoner.

 • Målsättningen är att genom kontrollerad risktagning överskrida avkastningen från insättningar på bank.
 • Kostnadseffektiv och likvid.
 • Investeringarna är väl diversifierade, i huvudsak i kortränteinstrument.

RÄNTÄ

Ränta

Portföljen Ränta är en ränteplaceringsstrategi för internationella investeringar i olika ränteklasser.

 • Ett enkelt sätt att fördela investeringarna på den internationella räntemarknaden.
 • Diversifiering från statsobligationer till företagsobligationer – vikterna ändras enligt marknadssituation.
 • Avkastningsmålet är 3,0 % i det rådande ränteläget.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på minst ett år.

MODERAT

Moderat

Portföljen Moderat är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader.

 • En ränteviktad lösning som på lång sikt strävar efter bättre avkastning än vad ränteplaceringar ger.
 • Avkastningsmålet är 5 %.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på minst tre år.
 • Aktievikt 0–40 % (neutral vikt 20 %).

BALANS

Balans

Portföljen Balans är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader.

 • En internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader där vikten följer Fennias marknadssyn.
 • Avkastningsmålet är 6,5 %.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på minst fem år.
 • Aktievikt 0–70 % (neutral vikt 50 %).

AVKASTNING

Avkastning

Portföljen Avkastning är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på ränte- och aktiemarknader.

 • En aktieviktad lösning som strävar efter nästan samma avkastning som på aktiemarknaden men med mindre risk.
 • Avkastningsmålet är 8 %.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på minst fem år.
 • Aktievikt 0–100 % (neutral vikt 80 %).

AKTIE

Aktie

Portföljen Aktie är en internationellt diversifierad strategi för investeringar på aktiemarknader.

 • En aktieportfölj vars mål är bättre avkastning än vad aktiemarknaden i genomsnitt ger.
 • Avkastningsmålet är 10  %.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på över fem år.
 • Aktievikt 100 %.

Faktablad

I Fennia Kapitalförvaltning Ab:s faktablad redogörs för väsentliga egenskaper i kapitalförvaltningsportföljer som kopplas till fondanknutna försäkringar och kapitaliseringsavtal samt för risker och kostnader i anslutning till dem.

Kapitalförvaltningsstrategier

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 Skriv ut sidan