Kapitalförvaltningstjänster – Fennia Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningstjänster – Fennia Kapitalförvaltning

Fennia har investerat sina egna tillgångar i circa 140 år på ett lönsamt och tryggt sätt. Vi erbjuder kapitalförvaltningstjänster för privatpersoner, företagare, företag, institutioner och sammanslutningar. 

Investeringsfilosofi och ansvar

Investeringsfilosofi och ansvar

Fennia har investerat sina egna tillgångar i circa 140 år på ett lönsamt och tryggt sätt. Som placerare drar du nytta av yrkeskunskapen hos Fennia Kapitalförvaltnings kunniga investeringsorganisation som gör utmärkt resultat. Vi erbjuder ansvarsfull kapitalförvaltning baserad på försäkringsbolagets vishet.

Läs mer

Kapitalförvaltningsstrategier

Kapitalförvaltningsstrategier

Vi använder portföljmodeller som grundar sig på olika investeringsstrategier när vi bygger upp våra kapitalförvaltningslösningar. Vi erbjuder såväl individuella lösningar som konsultativ kapitalförvaltning.

Läs mer

Fastighetsfonder

Fastighetsfonder

Fennia Kapitalförvaltnings fastighetsfonder är Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I och Specialplaceringsfonden Fennica Tomter. Fastighetsfonderna ger placeraren en stabil avkastning och ett gott inflationsskydd.

Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I

Specialplaceringsfonden Fennica Tomter

Rapporter

Rapporter

Vår månadsrapport och fastighetsfondens rapporter ger dig aktuell information om dina placeringar.

Ta del av rapporterna (på finska)

Kontakta oss

Kontakta oss

Vår yrkesskickliga och kunniga personal hjälper dig att bygga upp en kapitalförvaltningslösning som passar just dig.

Kontakta våra experter

Mitt Fennia

Mitt Fennia

På kapitalförvaltningens Mitt Fennia kan du teckna fonder och se värdet på din placeringsportfölj och transaktionerna i de olika portföljerna. Du får tillgång till tjänsten med dina personliga nätbankskoder.

Logga in på Mitt Fennia

 Skriv ut sidan