Kapitalförvaltningsförsäkring och -kapitalisering

Konceptet för Fennias kapitalförvaltning bygger på yrkeskunnig och kostnadseffektiv portföljförvaltning samt på försäkringslösningar som ger kapitalförvaltningen optimerad beskattning, möjlighet till arvsplanering samt flexibilitet. Som försäkringslösningar används Fennia-Kapitalförvaltnings-försäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering. Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring är en fondanknuten sparlivförsäkring med fortlöpande premie eller engångspremie. Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är en fondanknuten eller en traditionell placeringsförsäkring med engångspremie.

Ta del av Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är flexibla och lönsamma sätt att sköta placeringstillgångar. Fördelar med våra tjänster:

  • Du kan ta ut kapitalet skattefritt.
  • Du kan göra affärer utan skatt på realisationsvinst.
  • Vi skyddar våra kunders anonymitet.
  • Försäkringen ger dig arvsskattefördelar.
  • Fennia Liv sköter nödvändiga skattedeklarationer åt dig.
  • Du kan själv utse en kapitalförvaltare.
  • Du har tillgång till ett omfattade urval av placeringsobjekt.
  • En bekant person hjälper dig att sköta dina placeringar.

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyren Fennia Kapitalförvaltningsförsäkring

Villkor för Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring

Broschyren Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering (på finska)

Villkor för Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

 Skriv ut sidan