Fennia-Spar erbjuder flera olika placeringsalternativ

Att försäkringsspara är enkelt och flexibelt. Med hjälp av sparförsäkringen kan du spara antingen till dig själv eller din nära anhöriga, till exempel dina barn eller barnbarn.

Fennia-Spar erbjuder alternativ oavsett om du är en sparare som söker rimlig avkastning med måttlig risk eller om du är en mer avkastningsinriktad sparare som godtar en högre risknivå. Du kan spara ett mindre belopp varje månad eller sätta in större belopp på en gång.

Fennia-Spar inkluderar alltid ett livförsäkringsskydd, som ger extra skydd för dina anhöriga om livssituationen förändras.

  • Lämpar sig för dig som söker rimlig avkastning med måttlig risk.
  • Lämpar sig också för en avkastningsinriktad sparare.
  • Spara och få ihop en grundplåt till barnen eller barnbarnen.

Fennia-Spars innehåll

Fennia-Spar är en sparlivförsäkring där försäkringspremierna kan placeras i en fondanknuten del, i beräkningsränta eller i en kombination av dessa.

Du kan via ett avtal placera i Fennia Livs fyra olika kapitalförvaltningsportföljer eller i de talrika placeringsfonder som Fennia Livs fondsamarbetspartner tillhandahåller. Avkastningen bestäms av det valda placeringsobjektets värdeutveckling.

Alternativt kan avkastningen av försäkringen bindas vid en fast beräkningsränta som Fennia Liv betalar.

Fennia-Spar inkluderar ett livförsäkringsskydd från vilket det betalas ut en livförsäkringsersättning enligt försäkringskapitalet till förmånstagaren om den försäkrade avlider.

Försäkringstagaren är i regel en privatperson, men kan även vara ett företag eller en sammanslutning.

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyren Fennia-Spar Försäkringsvillkor


Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Fennias fondvärld

I Fennias fondvärld kan du titta på placeringsfonder, som kan anslutas till en försäkring, och Fennica-kapitalförvaltningsportföljer. Du hittar enkelt t.ex. fondernas avkastningshistorik och placeringspolitik, från vilka du får information då du väljer placeringsobjekt.

Fennica-kapitalförvaltningsportföljer och placeringsfonder

Fennia Livs kundåterbäringar

På sparkapital med garanterad avkastning betalar vi ut utöver beräkningsränta också tilläggsränta dvs. kundåterbäring.

Läs mer

Lönsam förvaltning av placerings-tillgångar

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring är ett lönsamt sätt att förvalta betydande placeringstillgångar.

Läs mer

 Skriv ut sidan