Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring för förvaltning av betydande tillgångar

Försäkringsmässig kapitalförvaltning är ett rätt sätt att förvalta betydande placeringstillgångar.

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring är avsedd för dig som har placeringstillgångar på över 50 000 euro. Kapitalförvaltningsförsäkringen är en fondanknuten sparlivförsäkring, vars försäkringskapital förvaltas av en professionell kapitalförvaltare som valts av dig.

Mångfalden av omfattande placeringsinstrument och högklassigt kapitalförvaltningsurval i anslutning till kapitalförvaltningsförsäkringen möjliggör bästa möjliga kapitalförvaltning för dig.

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkringen omfattar alltid ett livförsäkringsskydd, som ger extra skydd för dina anhöriga om livssituationen förändras.

  • För förvaltning av betydande placeringstillgångar
  • Du kan välja en förvaltare som passar bäst för dina placeringsplaner.
  • Du kan byta placeringsobjekt utan skattepåföljder.

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkringens innehåll

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring är en tidsbestämd fondanknuten sparlivförsäkring via vilken du kan placera i flera olika placeringsinstrument. Försäkringens minimibelopp är 50 000 euro.

Försäkringskapitalet består av inbetalda försäkringspremier, värdeutvecklingen för placeringsobjekt, insättningsräntor och utdelningar.

Du kan byta placeringsobjekt utan skattepåföljder. Då överförs placeringarna med avkastning i sin helhet till det nya försäkringsobjektet. Byte av placeringsobjekt behöver inte heller uppges i den årliga skattedeklarationen. Du kan vid behov ta ut kapitalet utan skattepåföljder eller andra extra kostnader.

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring inkluderar även ett livförsäkringsskydd från vilket det betalas ut en livförsäkringsersättning enligt försäkringskapitalet till förmånstagaren om den försäkrade avlider.

Försäkringstagaren är i regel en privatperson, men kan även vara ett företag eller en sammanslutning.

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyren Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring

Försäkringsvillkor

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Fennias fondvärld

I Fennias fondvärld kan du titta på placeringsfonder, som kan anslutas till en försäkring, och Fennica-kapitalförvaltningsportföljer. Du hittar enkelt t.ex. fondernas avkastningshistorik och placeringspolitik, från vilka du får information då du väljer placeringsobjekt.

Fennica-kapitalförvaltningsportföljer och placeringsfonder

Fennia Livs kundåterbäringar

På sparkapital med garanterad avkastning betalar vi ut utöver beräkningsränta också tilläggsränta dvs. kundåterbäring.

Läs mer

 Skriv ut sidan