Faktablad över försäkringar och placeringsobjekt

På denna sida publiceras Fennia Livs faktablad. I dem redogörs för produkternas väsentligaste egenskaper samt för tillhörande risker och kostnader. Faktabladen är i pdf-format.

Fennia-Spar

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Faktablad över de placeringstjänster och placeringsobjekt som kan anslutas till Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering finns på webbplatsen för respektive placeringstjänsteleverantör.

 Skriv ut sidan