Försäkringsspara och förverkliga dina drömmar

Försäkringssparande

Med hjälp av försäkringssparande kan du förverkliga dina drömmar – vare sig det handlar om en längre ledighet från jobbet, jordenruntresa eller grundplåt till barnbarnen. Försäkringssparande är ett enkelt, flexibelt och lönsamt sätt att spara till dig själv eller en nära anhörig. Sparförsäkringar inkluderar alltid även ett livförsäkringsskydd, som ger skydd för dina närstående om du råkar ut för något oväntat.

Fennia Livs sparförsäkringar passar för alla. Flexibla sparlösningar gör att du själv kan bestämma hur mycket du vill spara och hur länge. Du är inte bunden till någon viss betalningsplan, utan du kan spara allt efter din livssituation.
 

Enkelt

  • Inga besvär med att kontrollera beskattningen.
  • Inga besvär med att omplacera avkastningen. Avkastning beskattas först när försäkringen upphör.
  • Flera placeringsobjekt med ett avtal, vilka du kan byta utan skattepåföljder.

Flexibelt

  • Du kan placera ett engångsbelopp eller månadsspara.
  • Du kan ändra sparbeloppet enligt din livssituation.
  • Du kan ta ut försäkringskapitalet när som helst.
  • Du kan om du vill förordna förmånstagare eller ändra förmånstagaren till sparkapitalet.

Faktablad

I faktabladen över Fennia Livs försäkringar och placeringsobjekt redogörs för produkternas väsentligaste egenskaper samt för tillhörande risker och kostnader.

Ta del av faktabladen

Fennias fondvärld

I Fennias fondvärld kan du titta på placeringsfonder, som kan anslutas till en försäkring, och Fennica-kapitalförvaltningsportföljer. Du hittar enkelt t.ex. fondernas avkastningshistorik och placeringspolitik, från vilka du får information då du väljer placeringsobjekt.

Fennica-kapitalförvaltningsportföljer och placeringsfonder

Fennia Livs kundåterbäringar

På sparkapital med garanterad avkastning betalar vi ut utöver beräkningsränta också tilläggsränta dvs. kundåterbäring.

Läs mer

 Skriv ut sidan