Försäkringssparande och beskattning

Pensionsförsäkringspremier är avdragsgilla

Pensionsförsäkringspremier är avdragsgilla i beskattningen upp till 5 000 euro årligen. Avdraget görs i första hand på kapitalinkomster och om kapitalinkomster saknas på förvärvsinkomster i form av särskild underskottsgottgörelse.

Om den försäkrade inte har förvärvs- eller kapitalinkomster, kan avdraget också göras i makens eller makans beskattning.

På grund av skatteavdraget sänker de betalda försäkringspremierna inte till fullt belopp dina tillgångar tillgängliga för övriga utgifter. Den pension som i sinom tid betalas ut från Fennia-Pension är skattepliktig kapitalinkomst.

Sparförsäkring är en trevlig gåva

En sparförsäkring är ett bra sätt att överföra dina tillgångar till en nära släkting redan under din livstid. Via försäkringen kan du skänka bort mindre än 5 000 euro med tre års mellanrum till en nära anhörig om inga andra gåvor getts. 

De betalda premierna är inte avdragsgilla i en privatpersons beskattning. När sparbeloppet betalas ut till en försäkringstagare som är försäkrad får försäkringstagaren det placerade kapitalet tillbaka skattefritt.

Bara avkastningen beskattas. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan det sparbelopp som utbetalas och de premier som betalats in på försäkringen. Avkastningen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst.

 Skriv ut sidan