Fennica Tomter

Specialplaceringsfonden Fennica Tomter

Fennica Tomter är en specialplaceringsfond som förvaltas av experter inom fastighetsbranschen och som placerar tillgångarna i landområden som hyrs ut, som byggts eller och som är under byggnad i Finland och som lämpar sig för byggande av affärslokaler och/eller bostäder (inkl. hotell- och fritidsfastigheter). Fonden placerar direkt eller indirekt en del av tillgångarna i aktier i tomter eller i separata bostads- och fastighetsaktiebolags aktier.

Fondens placeringsobjekt kan, utöver i huvudstadsregionen, också vara i stora städer, deras centrum och på orter som anses vara tillväxtcentrum. Tomter avsedda för fritidsbyggnader kan vara på ansedda och etablerade fritidsställen. Fondens syfte är att på lång sikt genom aktiv fondförvaltning och fastställd risknivå uppnå en så hög årlig avkastning som möjligt, som i första hand består av hyresintäkter och av eventuella försäljningsvinster från de objekt som fonden äger.

 

Läs mer om Specialplaceringsfonden Fennica Tomter (på finska)

 Skriv ut sidan