Ring

Skärtorsdagen den 9 april är vår telefonkundtjänst öppen till kl. 15 och Fenniakoncernens växel till kl. 13. Bilassistans, glasskador på fordon, FenniaVårdaren, Fennias vitvaruassistans och Fennias reseassistans 24h har öppet enligt listan nedan.

Kundtjänst för försäkringsärenden

Ring vår kundtjänst i kundrelaterade ärenden, t.ex. om du vill göra ändringar i försäkrings- eller kunduppgifter. Via kundtjänsten kan du även teckna försäkringar eller begära offert.

Kundtjänst  tfn 010 503 8828 mån–fre 9–16.30
Trafikförsäkringar tfn 010 195 030 mån–fre 9–16.30
Kundtjänst för finska teckenspråkiga tfn 010 503 8013 mån–fre 9–16
Användarstöd: nättjänster tfn 010 503 03  mån–fre 9–15 (15.4 kl. 9-12)


Skadetjänster

På Fennia hjälper hittar du tydliga anvisningar i händelse av skadesituationer.
Gå till Fennia hjälper eller se nedan allmänna telefonnummer till skadetjänsterna.

Till Fennia hjälper

 

 

Skadetjänsten tfn 010 503 2000 mån–tis 9–17, ons–fre 9–16
Personskador: FenniaVårdare tfn 010 503 5900 mån–sön 7–23
Fordonsskador: Fennias bilassistans 24h tfn 010 503 2008 24/7
Glasskador på fordon tfn 010 503 6050 mån–fre 8–17
Trafikskador  tfn 010 195 031 24/7
Skador på mobila enheter  tfn 010 503 5330 mån–fre 8–18
Byggnadsskador: Fennias husassistans 24h tfn 010 503 2012 24/7
Skador utomlands: Fennias reseassistans 24h tfn +358 10 503 5503 24/7
Skadetjänsten för finska teckenspråkiga tfn 010 503 8013 mån–fre 9–16


Övriga servicenummer

Fenniakoncernens växel tfn 010 5031 mån–fre 8–17
Fennia Liv tfn 010 503 7940 mån–fre 8–16
Fennia Kapitalförvaltning tfn 010 503 7990 mån–fre 9–17

 

Avvikande öppettider

Integritetsskydd vid telefontjänsten

Servicenummer för företags- och företagarkunder.

Kontaktinformation till Fenniakoncernen.

Samtalspriser

  • Samtal till våra servicenummer som börjar med 010 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.
  • För inrikessamtal från fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.
  • Samma avgift tas ut både för kö- och samtalstid.
  • Vid samtal från utlandet gäller avgiften för utrikessamtal i respektive land.

Bandning av samtal

Vi bandar telefonsamtal

  • för att bekräfta affärshändelser samt för att säkerställa innehållet i det samtal som förs med kunden när det gäller bolagets försäkrings-, ersättnings-, specialgransknings- och placeringsverksamhet
  • för att sköta kundrelationer
  • för utbildning i syfte att förbättra vår kundservice.
 Skriv ut sidan