Ring

Försäkringsärenden

   
Kundtjänst, Företagsservice tfn 010 503 8818 mån-fre 8-17
Trafikförsäkringar tfn 010 195 030 mån-fre 8-16
Arbetsolycksfallsförsäkringar tfn 010 195 032 mån-fre 8-16

Skade- och ersättningstjänster

   
Ersättningstjänsten
Byggnadsskador
tfn 010 503 2000
 
mån-tis 9-17, ons-fre 9-16
24/7
Bilassistans 24h tfn 010 503 2008 24/7
Trafikskador tfn 010 195 031 24/7
FenniaVårdare tfn 010 503 5900 mån-sön 7-23
Arbetsolycksfallsersättningar tfn 010 195 033 mån-tis 9-17, ons-fre 9-16

Nödtjänster dygnet runt

   
Nödtjänst för utlandsresenärer tfn +358 10 503 5503  

Övriga servicenummer

   
Fenniakoncernens växel tfn 010 5031 mån-fre 8-17
Fennia Liv  tfn 010 503 7940 mån-fre 8-16
Fennia Kapitalförvaltning tfn 010 503 7990 mån-fre 9-17
Tjänster för försäkringsmäklare tfn 010 503 5600 mån-fre 8-16

Avvikande öppettider.

Servicenummer för privathushållskunder

Kontaktinformation till Fenniakoncernen

Samtalspriser

  • Samtal till våra servicenummer som börjar med 010 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.
  • För inrikessamtal från fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.
  • Samma avgift tas ut både för kö- och samtalstid.
  • Vid samtal från utlandet gäller avgiften för utrikessamtal i respektive land.

Bandning av samtal

Vi bandar telefonsamtal

  • för att bekräfta affärshändelser samt för att säkerställa innehållet i det samtal som förs med kunden när det gäller bolagets försäkrings-, ersättnings-, specialgransknings- och placeringsverksamhet
  • för att sköta kundrelationer
  • för utbildning i syfte att förbättra vår kundservice.
 Skriv ut sidan