Ring

Integritetsskydd vid telefontjänsten

Försäkringsärenden

   
Kundtjänst tfn 010 503 8828 mån-fre 8-18
Trafikförsäkringar tfn 010 195 030 mån-fre 8-16
Kundtjänst för finska teckenspråkiga
(försäkrings- och skadeärenden)
tfn 010 503 8013 tis–tor 13–15

Skade- och ersättningstjänster

   
Ersättningstjänster
Skadetjänst för mobilapparater
Glasskadetjänst
tfn 010 503 2000 mån-tis 9-17, ons-fre 9-16
mån-fre 8-18
mån-fre 8-17
Fennias bilassistans 24h tfn 010 503 2001 24/7
Trafikskador tfn 010 195 031 24/7
FenniaVårdare tfn 010 503 5000 mån-sön 7-23
Fennias husassistans 24h tfn 010 503 2002 24/7

Nödtjänster dygnet runt

   
Nödtjänst (byggnadsskador) tfn 010 503 2002  
Nödtjänst för utlandsresenärer tfn +358 10 503 5503  

Övriga servicenummer

   
Fenniakoncernens växel tfn 010 5031 mån-fre 8-17
Fennia Liv  tfn 010 503 7940 mån-fre 8-16
Fennia Kapitalförvaltning tfn 010 503 7990 mån-fre 9-17

Avvikande öppettider

Servicenummer för företags- och företagarkunder.

Kontaktinformation till Fenniakoncernen.

Samtalspriser

  • Samtal till våra servicenummer som börjar med 010 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.
  • För inrikessamtal från fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.
  • Samma avgift tas ut både för kö- och samtalstid.
  • Vid samtal från utlandet gäller avgiften för utrikessamtal i respektive land.

Bandning av samtal

Vi bandar telefonsamtal

  • för att bekräfta affärshändelser samt för att säkerställa innehållet i det samtal som förs med kunden när det gäller bolagets försäkrings-, ersättnings-, specialgransknings- och placeringsverksamhet
  • för att sköta kundrelationer
  • för utbildning i syfte att förbättra vår kundservice.
 Skriv ut sidan