Cyber- eller dataskyddsskada i företaget

Cyber- eller dataskyddsskada i företaget

Fennias 24h datasäkerhetstjänst hjälper när en skada är framme

Drabbades företagets datasystem av en överbelastningsattack, ett datainbrott eller ett skadeprogram? Om du råkar ut för en cyberskada, får du hjälp dygnet runt och förstklassig service på Fennias 24h datasäkerhetstjänst.

Så här står vi till tjänst när skadan är framme

Ring Fennias 24h datasäkerhetstjänst, tfn 010 503 5011

 • När du upptäcker en cyber- eller dataskyddsskada i företagets datasystem, kontakta genast Fennias 24h datasäkerhetstjänst.
 • Vi gör en skadeanmälan åt dig.
 • Vi reder ut skadeorsaken och inleder åtgärder för att du ska komma över skadan.
 • Vi hjälper med nödvändiga lagstadgade anmälningar.
 • Fennia ersätter datasäkerhetstjänstens utredningskostnader utan självrisk upp till 1 200 euro.

Du får tillgång till datasäkerhetstjänsten när du har en cyberförsäkring hos Fennia.

Säkerhetstjänsten genomförs av Elisa Yritysguru och cybersecurityföretaget Nixu.

Ersätter min försäkring?

 • Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska skador som drabbat datasystem till följd av skadegörelser, skadeprogram, datastölder, mänskliga fel eller överbelastningsattacker.
 • Försäkringen ersätter till exempel kostnader för
  • att avvärja och begränsa skador
  • användning av experter för att reda ut cyberskador
  • att återställa uppgifter och program
  • skyldigheter som följer av dataskyddslagstiftningen och dataskyddsböter.
 • Försäkringen ersätter också skadeståndsansvar som riktar sig mot utomstående vid
  • skador till följd av förbrytelse mot integritetsskydd eller sekretessplikt
  • skador som drabbar en tredje part när datasäkerheten brister.
 • Från försäkringen ersätts datasäkerhetstjänstens utredningskostnader utan självrisk upp till 1 200 euro, varefter en självrisk enligt försäkringsavtalet dras av från de kostnader som ersätts.
 • De personer som definieras i avtalet om nättjänsten kan på Mitt Fennia se giltighetsområdet för och omfattningen av företagets försäkring.

Ytterligare information

 • Företagets försäkringsbrev finns på Mitt Fennia för företag.
 • För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.
 • Läs mer om cyberförsäkringen
 Skriv ut sidan