Resgodset skadades, försvann eller blev stulet

Gör så här

  • Gör i brottsärenden (stöld, inbrott, skadegörelse) en polisanmälan vid resmålet. I Finland kan du göra en polisanmälan på Polisens webbplats.
  • Om ditt bagage försvinner eller skadas när du har överlämnat det till ett flygbolag, gör en anmälan till flygbolaget och begär en kopia av den. Om dina väskor inte hittas eller om de har skadats, kan du söka ersättning från en resgodsförsäkring.
  • Om ditt bagage anländer minst 12 timmar senare än du till resmålet, kan du söka ersättning för anskaffningskostnader för nödvändighetsartiklar. Spara kvitton och färdbiljetter.

Ersätter min försäkring?

  • Från en resgodsförsäkring ersätts stulna och skadade resgods.
  • Om ditt bagage anländer minst 12 timmar senare än du till resmålet, ersätts från resgodsförsäkringen anskaffningskostnader för nödvändighetsartiklar.

Ansök om ersättning

  • På Mitt Fennia (användning av tjänsten förutsätter avtal om nättjänsten).
  • Vi handlägger 78 procent av skadeanmälningarna och meddelandena inom tre vardagar.
 Skriv ut sidan