Godstransportskada

Gör så här

 • Ange direkt i transportdokumentet om du när du tar emot en försändelse upptäcker en skada eller att varor saknas. Be även att representanten för fraktföraren bekräftar det du angett.
 • Om du upptäcker skadan först efter du mottagit försändelsen, gör en skriftlig anmärkning till fraktföraren, speditören, lager- eller terminalägaren.
 • Vidta sådana åtgärder som situationen kräver för att begränsa skadan och förebygga ytterligare skador.
 • Anmäl skadan till Fennia snarast möjligt.
 • Om ett brott ligger bakom skadan, gör omgående en polisanmälan på Polisens webbplats.
 • Ta hand om det skadade godset tills det har inspekterats och det har fastställts vad som sker härnäst.
 • Gör en anmälan om en godstransportskada på Mitt Fennia.

Ersätter min försäkring?

 • Från en godstransportförsäkring ersätts enligt försäkringsvillkoren skador som uppstått på försäkrad egendom under transporten.
 • Från basförsäkringen ersätts skador till följd av brand, explosion, blixtnedslag, haveri eller trafikolycka.
 • Från helförsäkringen ersätts utöver ovannämnda också andra plötsliga och oförutsedda skador.
 • Från godstransportförsäkringen ersätts t.ex. inte uppsåtliga skador eller skador till följd av bristfällig förpackning eller varans egen beskaffenhet.
 • Kolla innehållet i ditt försäkringsskydd på Mitt Fennia.

Gör en skadeanmälan

 • Mitt Fennia (användning av tjänsten förutsätter avtal om nättjänsten).
 • Per telefon på 010 503 2000.
 • Bifoga följande dokument till skadeanmälan:
  • en kopia av den ursprungliga handelsfakturan
  • en kopia av fraktfakturan
  • transportdokument (fraktsedel eller motsvarande)
  • foton av skadan
  • en kopia av reklamationen (till fraktföraren, speditören, lager- eller terminalskötaren)
  • eventuellt undersökningsprotokoll av polisen
  • övriga dokument i ärendet, som lossningsrapport, skadeinspektionsrapport osv.
 • Vi handlägger 71 procent av skadeanmälningarna och meddelandena inom tre vardagar.

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia 
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Information om transportförsäkringar

 Skriv ut sidan