Företagets verksamhet orsakade skada för en annan part

Gör så här

 • Skriv ner den skadadelidandes kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer och personbeteckning).
 • Gör en skadeanmälan hos Fennia. Vid ersättningsbara skador sköter Fennia ärendet åt dig och betalar ut den ersättning som överskrider självrisken direkt till den skadelidande.
 • Bifoga räkningar som hör till skadan, eventuella foton och avtal mellan parterna till skadeanmälan.
 • För att vi ska kunna avgöra skadan, behöver vi en exakt beskrivning av händelserna som ledde till skadan.
 • Notera att vi kan begära kvitton också av den skadelidande parten och ytterligare redogörelser för handläggningen av skadan.

Ersätter min försäkring?

 • Från ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätts enligt försäkringsvillkoren skador som företaget är ersättningsskyldigt för, t.ex. vid egendomsskador reparationskostnader för skadad egendom eller vid personskador sjukvårdskostnader och inkomstbortfall.
 • Från ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätts bl.a. inte följande:
  • Skador orsakade av rena olycksfall, där ingen är skyldig.
  • Skador på egendom som det försäkrade företaget innehaft, lånat eller på ett annat sätt hanterats eller tagits hand om av arbetstagare.
  • Förmögenhetsskador (skador som inte är förknippade med person- eller sakskador).
 • Information om ersättningar från andra ansvarsförsäkringar.

Gör en skadeanmälan

 • Mitt Fennia (användning av tjänsten förutsätter avtal om nättjänsten).
 • Per telefon på 010 503 2000.
 • Vi handlägger 71 procent av skadeanmälningarna och meddelandena inom tre vardagar.

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia 
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Information om ansvarsförsäkringar för företag

 Skriv ut sidan