Företagets produktionsanordning eller annan egendom gick sönder

Gör så här

  • Vidta behövliga åtgärder för att begränsa skadan, så att verksamheten kan fortsätta efter skadan.
  • Ta reda på orsaken till skadan och reparationsmöjligheterna.
  • Fotografera skadan.

Ersätter min försäkring?

  • Från en egendomsförsäkring kan man ersätta skador på lös egendom till följd av den gått sönder.
  • Från egendomsförsäkringen ersätts inte kostnader för att t.ex. en anordning gått sönder om det beror på slitage till följd av användning, försummelse av underhåll eller montering eller användning som strider mot instruktionerna.
  • De personer som definieras i avtalet om nättjänsten kan på Mitt Fennia se giltighetsområdet för och omfattningen av företagets försäkring.

Anmäl en skada

  • Mitt Fennia (användning av tjänsten förutsätter avtal om nättjänsten).
  • Per telefon på 010 503 2000.
  • Vi handlägger 78 procent av skadeanmälningarna och meddelandena inom tre vardagar.

Ytterligare information

Företagets försäkringsbrev finns på Mitt Fennia
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Information om egendomsförsäkringar för företag

 Skriv ut sidan