Brand uppstod i fastigheten

Gör så här

  • Om brandkåren kommer på plats, begär en redogörelse för olyckan av räddningsverket för att du senare kan lämna in den till Fennia.
  • Ta hand om den skadade och kvarstående egendomen genom att flytta bort den från brandplatsen.
  • Fotografera skadan och förteckna den förstörda eller skadade egendomen.
  • Ge Fennia möjlighet att inspektera skadorna.
  • I brådskande fall ring vår ersättningstjänst på 010 503 2000 eller nödtjänst på 010 503 2002 (24/7).

Ersätter min försäkring?

  • Från en egendomsförsäkring ersätts skador till följd av brand. Fennias experter hjälper dig att komma över skadan.
  • De personer som definieras i avtalet om nättjänsten kan på Mitt Fennia se giltighetsområdet för och omfattningen av företagets försäkring.

Anmäl en skada

  • Mitt Fennia (användning av tjänsten förutsätter avtal om nättjänsten).
  • Per telefon på 010 503 2000.
  • Vi handlägger 78 procent av skadeanmälningarna och meddelandena inom tre vardagar.

Ytterligare information

Företagets försäkringsbrev finns på Mitt Fennia
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Information om egendomsförsäkringar för företag

 Skriv ut sidan