Företagare skadade sig i en trafikolycka

Gör så här

 • Skriv ner den andra partens registreringsnummer och kontaktinformation.
 • Anteckna uppgifter om skadeplatsen och händelseförloppet.
 • Ring polisen.
 • Om motparten är skyldig, se till att han eller hon lämnar in en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag. Ansök om ersättning hos det bolag som ansvarar för skadan.
 • För vårdbedömning och tidsbokning till läkare ring FenniaVårdaren och säkerställ din tillgång till den bästa vården, tfn 010 503 5900 (mån–sön 7–23).
 • Vid större undersökningar och ingrepp sköter vårdinrättningen och Fennia betalningsförbindelsen åt dig.
 • Om du betalade besöket själv, gör en skadeanmälan på Mitt Fennia.
 • Om en trafikskada uppstår i arbetet eller i förhållanden som hänför sig till arbetet, gör en skadeanmälan till det bolag där du har den frivilliga arbetstidsförsäkringen för företagare. Gör också en skadeanmälan till det bolag som ansvarar för trafikskadan. Ersättningsärendet handläggs först och främst utifrån arbetstidsförsäkringen.

Ersätter försäkringen?

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som uppstår vid en trafikolycka.

På Trafikskadenämndens webbplats hittar du mer information om ersättningar för trafikskador

Ansök om ersättning

 • På Mitt Fennia. Om skadeärendet redan har handlagts hos Fennia, sök ersättning med en ansökan om fortsatta kostnader.
  • Du kan göra en ersättningsansökan antingen på Mitt Fennia för privathushåll eller för företag. Man loggar in på Mitt Fennia för privathushåll med nätbankskoder. Användning av Mitt Fennia för företag förutsätter avtal om nättjänsten.
 • Vi handlägger 70 procent av skadeanmälningarna och meddelandena inom tre vardagar.

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Information om trafikförsäkringen

 Skriv ut sidan